A Felső-Tisza Alapítvány honlapja


TartalomLátogatóink száma:
  Free Hit Counters
Free Counters» Főoldal - English - German - Slovak - Orosz - Українська - Vendégkönyv - Bejelentkezés - Elérhetőségek


Jelenleg itt vagyunk...

Főoldal  >>  Közzététel


SZAKMAI BESZÁMOLÓ AZ IGRICE MOCSÁR TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET SZAKKEZELÉSÉRŐL - 2011
Közzétéve 2012. 02. 25. Szerző Tóth Miklós | Összesen nézték 891 | Megjegyzések (0)
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
AZ IGRICE MOCSÁR TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET SZAKKEZELÉSÉRŐL
2011


Bevezető
 
Az elmúlt évben is folytattuk az Igrice mocsár természetvédelmi terület szakkezelését, bemutatását
és a természeti értékek védelmét. A munkában önkéntes segítők (12), szakdolgozók (2), főiskolai hallgatók (3) vettek részt. A védett terület az elmúlt évek csapadékos és szélsőségesen változó időjárásának következtében jelentős tájképi változáson ment keresztül. Korlátozódott a bejárás lehetősége, ami a természeti értékek megőrzése szempontjából kedvező. Fokozódott a vizes élőhely karakteres megjelenése, a természet közeli növényborítás mértéke. Így a nyírvíz lapos jelleg továbbra is megmaradt. A tájképi hatást átmenetileg rontja viszont a nem őshonos fajok alkotta faállományok (nemes nyár, fűz) viharkárok miatti pusztulása, ellenben ez a folyamat kedvez a természetes beerdősülésnek.
A természetvédelmi terület szervezett látogatottsága némileg csökkent az elmúlt évben, tekintettel arra, hogy a korábban jellemző iskolai csoportok anyagi nehézségek miatt a nagyobb létszámú csoportok, osztályok fuvarozására alkalmas közlekedési eszközök bérleti díját nem tudják megfizetni. Jellemzően a gyalogosan, kerékpárral, személyautóval történő megközelítés volt gyakori. Mivel a védett terület bejelentési kötelezettség nélkül is látogatható, így pontos adatok nem állnak rendelkezésre a látogatók számáról. A beszámolási időszakban olyan esemény vagy beavatkozás nem történt, ami hatósági intézkedést igényelt volna. A meglévő információs táblarendszer, hulladék fogó műtárgy, vízmércék karbantartásán, pótlásán, a kezeléshez szükséges eszközök karbantartásán kívül nem került sor az év során nagyobb beruházásra.


Őrzés, védelem, karbantartás
Önkéntes programvezetőnk az év folyamán 28 alkalommal végzett célirányos bejárást és adatgyűjtést. Ezen kívül a sorompók, műtárgyak, táblák ellenőrzése, alkalmi bejárások és vízminta vételek is történek több mint húsz alkalommal. A korábbi évek gyakorlata szerint az elmúlt évben is kétszer (április 02. és november 05.) szerveztünk a terület nagy részét érintő, főként a csatornapartokon és ösvényeken, nagyobb szabású hulladékgyűjtést önkéntes segítők bevonásával. A hulladék gyűjtése egyébként a bejárások alkalmával is rendszeresen megtörténik.

Az „illegális hulladéklerakási kedv” az elmúlt évben sem csökkent. Nem hozott kedvező változást
a mezőőri szolgálat jelenléte és a rendszeres bejárás sem.
Egyéb eszköz híján csaknem folyamatosan történik a védett területen a hulladékgyűjtés. Kedvező változás, hogy közel egy évtized után
a közelmúltban felszámolták a védett területtel északkeleti oldalon közvetlenül határos magántulajdonú, mintegy egy hektárnyi területen az illegális hulladéklerakót. A kisebb falopásokon és az illegális hulladék elhelyezésen kívül egyéb, jelentősebb esemény nem fordult elő.

A terület belső részein a közlekedés feltételei csaknem megszűntek, tekintettel arra, hogy a korábbi tartós magas vízállás fellazította, eliszapolta az ösvényeket. Ennek nyomán a növényzet természetközeli borítást ért el.
A terület külső részeinek bemutatását szolgáló ösvényeket rendszeresen kaszáltuk és tisztítottuk. Ezek a bemutató ösvények továbbra
is alkalmasak a nyírvíz lapos élővilágának bemutatására.
2011-ben a Nyíregyházi Városüzemeltető
és Vagyonkezelő Kft. folytatta a védett természeti terület határáig a csatornapart és a meder rézsűjének kaszálását, karbantartását,
a hulladékmentesítést,
és újabb mederkotrásra is sor került. A csatornamederből eltávolított magas szerves anyag tartalmú iszapot a parti sávban helyezték el.
A védett területet érintő beavatkozásokkal és munkálatokkal kapcsolatban a Kft. egyeztetés miatt egy alkalommal kereste meg az Alapítványt, és 2011. november 03-án közös bejárást tartottunk. Egyeztettük a csatorna karbantartásával, valamint egy új hulladék fogó létesítésével kapcsolatos tennivalókat.
December 16–án közös területbejáráson vettünk részt a Nyírség-Szatmár-Bereg Természetvédelmi Tájegységvezetőjével a mocsár országos jelentőségű védett részeinek pontosított lehatárolása miatt.
A védett terület határát jelző táblákat a rongálás, természetes elhasználódás miatt rendszeresen pótolni kellett csakúgy, mint a nagy vízállásoknál megrongálódott hulladék fogót és vízmérce rudakat.
Az Igrice csatorna partján vezető, gépjármű közlekedésre is alkalmas utak sorompóit rendszeresen ellenőrizzük. Ezek a műtárgyak, amelyeket a Városüzemeltető helyezett ki és közösen használjuk, illetve felügyeljük azokat, eredményesen megakadályozzák az illegális közlekedést és károkozást.

 
Tartózkodás, illegális tevékenységek, horgászat
 
Minden évben visszatérő probléma a védett területen az engedély nélküli horgászat, gyűjtögetés (gyógynövény, éti csiga, vessző, barka, stb.), kutyasétáltatás, nem megfelelő helyen tartózkodás.
A bejárások alkalmával rendszeresen felhívjuk az engedély nélküli tevékenységet végzők figyelmét
a terület védett státuszára, és a tevékenység beszüntetésére.
Ezzel kapcsolatban a múlt évben feljelentésre, hatósági intézkedésre nem volt szükség. 
Az eseményeket lehetőség szerint fényképpel dokumentáljuk.

 
Kutatás, felmérés, monitoring

A múlt évben is folytattuk a vízminőség vizsgálatot a Nyíregyházi Főiskola szakemberei, hallgatói
és önkéntes segítők közreműködésével. A mocsár vízpótlását biztosító vízfolyások kémiai és biológiai vizsgálata folyik több éve,amelynek adatai alapján az átfogó értékelés készítését 2012-ben tervezzük.
A mérések alapján a vízminőség a korábbi évekhez képest nem romlott. Az előző tartósan nagy vízborítás és vízmennyiség kedvezően befolyásolta a nem kívánatos káros koncentrációk kialakulását.
A múlt nyáron került sor a bővített védelemre tervezett „Kis Igrice” mintegy öthektárnyi területének részletesebb botanikai, zoológiai vizsgálatára is. Alapkutatást nem folyattunk az elmúlt évben, a fajlisták folyamatos frissítése a területbejárások alkalmával történt megfigyelések, észlelések alapján folytatódott.
2011-ben 45 db madárfajt sikerült megfigyelni a védett területen, melyek közül 5 fokozottan védett (Dr .Hauberger).
Az elmúlt évben került leírásra az első megfigyelés arról, hogy
a védett területen megjelent a spanyol csupaszcsiga(Arion lusitanicus)(Dr. Hauberger, 2011.08.18.). Ezzel a fajjal „gyarapodott” sajnos a védett területen fellelhető invazív fajok száma.Immár folyamatosan önkéntes segítők és főiskolai hallgatók segítségével végezzük az adatgyűjtést, vízminőség ellenőrzést, karbantartási munkákat és a szakvezetést.

 
Mesterséges fészekodú telep

2007-ben a korábbi odútelep felújításaként 14 db „B” típusú fészekodú került kihelyezésre azért,
hogy alkalmas fészkelő helyet biztosítson a madarak számára. 2011-re ebből kilenc maradt meg, melyek közül négyben nem volt költés, ötben pedig cinkék költöttek.
A karbantartáskor három odúban volt telelő mogyorós pele.
A fészekodúkat, amelyek 2-3 méter magasan, délkeleti tájolással nyár, fűz és égerfákra vannak felszerelve, rendszeresen ellenőrizzük. A mesterséges fészkelő helyeket többnyire széncinegék használják, de előfordultak már csuszka, és mezei veréb fészkelésére utaló jelek is.
Az odúkat télen melegedőnek és éjszakázónak használják a madarak. Minden évben találunk téli álmot alvó mogyorós peléket is. Az odúk ellenőrzésében, karbantartásában eddig összesen mintegy 25 segítő vett részt. Az odúk takarítása minden évben az időjárástól függően, november környékén történik.
A korábbi évek szélsőségesen esős, majd az azt követő szeles időjárása következtében történt fakidőlések során több odú megsemmisült. Ezért 2012-ben tervezzük az odútelep felújítását, mely során szeretnénk újabb, többféle típusú fészekodút kihelyezni. Az „A”- és „C”- típusok mellett kísérleti jelleggel próbálunk kuvik- és denevérodúkat is kihelyezni. A mesterséges telepen szakvezetéssel az iskolás csoportoknak is be tudjuk mutatni az odútelep szerepét a mindennapi madárvédelemben.

 
Oktatás, ismeretterjesztés

2011-ben két főiskolai hallgató készítette az Igrice vízminőség vizsgálatával kapcsolatos szakdolgozatát az Alapítványnál.
A múlt évben a Nyíregyházi Főiskolával közös megállapodást írtunk alá, melynek keretében rendszeresen a főiskolai képzés keretében, mint külső gyakorlati hely lehetőséget biztosítunk a hallgatóknak a kötelező gyakorlat megszerzéséhez. 2011-ben első alkalommal e képzés keretében három főiskolai hallgató választotta gyakorlati helyként az Alapítványt. A gyakorlat során szakmai felügyelet mellett a hallgatók bekapcsolódtak a védett területtel kapcsolatos munkába, többek között: terület bejárás, felmérések készítése, vízminőség vizsgálat, előadás anyag készítése. A Nyíregyházi Főiskola ezen túlmenően is támogatja a mocsárral kapcsolatos természetvédelmi szakmai munkánkat.
2011-ben a nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium 10. évfolyamos hallgatója készült fel a Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Versenyre a természetvédelmi terület bemutatásával.

 
Nyilvánosság

2011-ben az Alapítványnak saját szervezésű rendezvénye nem volt, viszont több nyilvános eseményen vettünk részt, ahol a természetvédelmi területet is bemutattuk. Ezek közül jelentősebb a Civil majális és Civil Karácsony, ahol a civil szervezeteken kívül más érdeklődők is megismerhették többek között a mocsárral kapcsolatos természetvédő munkánkat.
A természetvédelmi terület továbbra is egész évben látogatható, amelyhez szakvezetést ajánlunk és biztosítunk a korábbi gyakorlat szerint, létszámtól függetlenül. Az elmúlt évben a korábbi gyakorlathoz hasonlóan ezt a szolgáltatást ingyenesen biztosítottuk.
Honlapunkon továbbra is folyamatosan adunk tájékoztatást a védett természeti területtel kapcsolatos tudnivalókról. A múlt évben hirdettük meg havi rendszerességgel a mocsár bemutatását az érdeklődők számára, előzetes jelentkezés alapján a hónap második szombatján, délelőtt. Hat alkalommal jelentkeztek érdeklődők, akiket 3-7 fős csoportokban vezettünk végig a bemutató ösvényeken. Örvendetes, hogy a Sóstón üdülő, az ország más tájairól érkező vendégek közül is voltak már érdeklődők a múlt évben, akik az interneten található információk alapján kerestek meg látogatási szándékkal. Az Igrice bemutatásra a múlt évben is használtuk, illetve terjesztettük a korábbi plakát kiadványt, amelyet intézményekbe, oktatási intézetekbe juttattunk el, nem csak Nyíregyházán.
2011-ben a mocsárt megjelentettük a Facebook (http://www.facebook.com/pages/Igrice-mocs%C3%A1r/161575790564905) internetes közösségi portálon.
Az Igrice mocsár természetvédelmi terület, mint Nyíregyháza kiemelkedő jelentőségű értéke megtalálható az alábbi internet oldalakon:
A természetvédelmi szakkezelésről az előző évben is szakmai beszámolót készítettünk.


Tervek
 
A következő évben folytatni kívánjuk a védett természeti terület szakkezelését a jó hagyományok megtartásával, kiegészítve az új tapasztalatokkal. Legfontosabb tervek: az Igrice csatornán
a hulladékfogó megépítése, a fészekodú telep felújítása,
a védett terület határát jelző táblák pótlása, rendszeres jelenlét a károkozások megelőzése érdekében.
A tevékenységeinket önkéntes segítők bevonásával végezzük, a szakmai programok megvalósításában együttműködünk a Nyíregyházi Főiskolával.
Folytatjuk az internetes lehetőségek kihasználásával
a védett természeti terület értékeinek széleskörű bemutatását.Nyíregyháza,2012. január 31.

 
Tóth Miklós
irodavezető


^ Vissza a tetejére ^