A Felső-Tisza Alapítvány honlapja


TartalomLátogatóink száma:
  Free Hit Counters
Free Counters» Főoldal - English - German - Slovak - Orosz - Українська - Vendégkönyv - Bejelentkezés - Elérhetőségek


Jelenleg itt vagyunk...

Főoldal  >>  Vidékfejlesztés-SAPARD


A vidék jövője
Közzétéve 2006. 06. 29. Szerző admin | Frissítve: 2011. 12. 31. | Összesen nézték 3343 | Megjegyzések (0)
FELSŐ-TISZA ALAPÍTVÁNY
“ A TERMÉSZETÉRT, AZ EMBERÉRT!”
Ez a dokumentum 2001 januárjában nyomtatásban is megjelenik az FVM Vidékfejlesztési Főosztályának támogatásával
Az EU SAPARD programjának ismertetése
A vidék jövője
Hazánk legkeletibb csücskében, a magyar-ukrán-román hármashatár háromszögében találjuk a Túrmelléki-Erdőhát Kistérségfejlesztési Önkormányzati Társulás 12 települését: Csaholc, Császló, Gacsály, Garbolc, Kishódos, Méhtelek, Nagyhódos Rozsály, Tisztaberek, Túrricse, Vámosoroszi, Zajta községeket.
Magyarország történelmi határainak átrajzolása után nehéz sors jutott a peremterületre szorult falvaknak: elszakadtak az őket éltető, határon túlra rekedt városoktól. A vasúti és közúti közlekedésben történt drasztikus változások szintén növelték a térség gazdasági és társadalmi lemaradását. A természeti csapások sem kímélték e tájat: 1970 májusában hatalmas árhullám pusztított a Tiszán, amely a mellékfolyókat visszaduzzasztva, sok települést szinte eltörölt a föld színéről.

Az újabb katasztrófák megelőzésére a kormány 1973-ban Garbolc, Kishódos, Nagyhódos községekben, valamint Nagygécen és Komlódtótfalun építési tilalmat rendelt el. Az intézkedés súlyos következménye lett az elvándorlás és elnéptelenedés az Erdőhátról. A tilalmat 20 év múlva, 1993-ban oldották fel.
Folyamatosan csökken és öregedik a falvak lakossága, az itt élő emberek azonban szeretik és ragaszkodnak szülőföldjükhöz. Szorgos munkával hasznosítják és kamatoztatják a természeti adottságokat: zöldség- és gyümölcstermesztéssel, állattenyésztéssel foglalkoznak. Szatmár büszkesége, hogy itt terem a megyében a legjobb zamatú, ízletes jonatán alma.
A falvak népművészeti hagyományai, a gazdag történelmi, kulturális örökség, a szinte érintetlen természeti táj szépsége, az itt élő emberek vendégszeretete hívogatja ide a látogatót.
A térség vezetői, az itt élő szakemberek elhivatottságot éreznek arra, hogy munkájukkal felzárkóztassák, ismertebbé tegyék szülőföldjüket, s jobb életkörülményeket biztosítsanak a lakosság számára.
Ehhez a törekvéshez nyújt alkalmas keretet a
SAPARD mezőgazdasági és vidékfejlesztési program, amely a vidéki térségek problémáinak enyhítését, megoldását szolgálja.

Mit jelent a SAPARD betűszó?
Az angol betűszó jelentése: Különleges Csatlakozást Előkészítő Program a Mezőgazdaság és a Vidék Fejlesztésére.
Az Európai Unió 10 közép-, és keleteurópai ország számára tette lehetővé, hogy újabb körökben csatlakozhasson a közösséghez. Ennek feltétele az, hogy a leendő tagok megismerjék az Unió jogrendszerét, működési elveit. A folyamat megkönnyítésére 2000-től különböző pénzeszközöket biztosítanak számunkra:
-
a PHARE 2000 a beruházások, az intézményfejlesztés,
-
az ISPA az infrastruktúra, környezetvédelem terén jelent anyagi támogatást,
-
a SAPARD a vidékfejlesztésre és az agrárstruktúra átalakítására hivatott.
Mit jelent a vidékiség?
Melyek a “vidéki térség”- kategóriába sorolás főbb szempontjai?

Ha a "vidéki" kifejezést használjuk, sokaknak rossz véleménye lesz az adott területről. Általában az elszigeteltségre, szegénységre és más, leginkább hátrányos megkülönböztető jelzőkre gondol az emberek többsége.
A szakemberek számára azonban ez a kifejezés nem ugyanazt jelenti, mint a köznyelvben. Az Unió gazdasági és társadalmi fejlődése területileg egyenlőtlen: egyes térségek előnyösebb helyzetbe kerültek, mások hátránnyal küzdenek.
Az EU egyik célkitűzése az ebből adódó problémák felszámolása. Kidolgozták a vidéki területek feltételrendszerét: ha egy térség a meghatározott mutatók alapján hátrányos helyzetűnek nevezhető, akkor különböző támogatásokra jogosult. Így szeretnék elérni, hogy e területek lakossága is egyformán jó életkörülmények között élhessen. Azokat a szolgáltatásokat, amelyek jelenleg nem, vagy csak körülményesen érhetők el, a vidéki ember is teljes körűen kapja meg.
Magyarországon azokat a területeket tekintjük vidéki térségnek, melyekre a következő mutatók együttesen jellemzőek:

- elöregedés és tartós elvándorlás
- gazdaságilag átlagos vagy elmaradott
- infrastrukturálisan átlagos vagy elmaradott
- dinamikában átlagos vagy elmaradott (egy állandó lakosra jutó személyi jövedelemadó figyelembe vételével)
Az itt megadott feltételek alapján hazánkban a 150 statisztikai kistérségből 92 nevezhető vidéki térségnek, lefedik azokat a területeket, ahol a népsűrűség 120/km2, vagy az alatti.
Ezek a feltételek a Túrmelléki-Erdőhát Kistérségfejlesztési Önkormányzati Társulás teljes területén érvényesülnek, így az itt élő emberek is jó eséllyel pályázhatnak a SAPARD által biztosított anyagi forrásokra.
A program fő támogatási területei (a teljesség igénye nélkül) :
-
mezőgazdasági vállalkozások, termelői csoportok létrehozása
-
feldolgozottság és értékesíthetőség javítása
-
a gazdaság irányítását segítő szolgáltatások
-
állat- és növény-egészségügyi ellenőrzés javítása
-
a jövedelemszerzés lehetőségeinek bővítése
-
falufejlesztés és - felújítás,
-
talajjavítás
-
földnyilvántartás javítása és birtokrendezés
-
szakképzés
-
vízgazdálkodás
-
erdőgazdálkodási feladatok
-
agrár környezetvédelem
Magyarországi vonatkozások
Hazánk 2000. január 1-jétől vehet részt a programban : Az 1999. július 20-án hozott brüsszeli döntés alapján évi 38054000 EURO ( 1 EURO 2000. őszén 263 Ft ) értékben kap agrár- és vidékfejlesztési támogatást, melyből elsősorban a magánszektor és a helyi kezdeményezések kaphatnak beruházási finanszírozást.
Ez évente kb. 9,5 milliárd forintot jelent országos szinten.
A program megvalósítása társfinanszírozásban történik: 75 %- ban az EU, 25 %-ban a Magyar Köztársaság biztosítja az anyagi hátteret.
Az egyes támogatások mértéke függ a beruházás formájától:
termelő beruházás esetén az összes költség 50% - át,
beruházás - előkészítés, oktatás, kutatás, infrastruktúra esetén az összes költség 75 % - át;
információáramlás, technikai segítségnyújtás esetén az összes költség 100% - át támogatják
A költségek fennmaradó részét saját erőből a pályázónak szükséges fedezni.
FONTOS! Az anyagi forrásokhoz csak pályázatok útján lehet hozzájutni.
A megpályázott tevékenységnek pedig illeszkednie kell azokhoz a célkitűzésekhez, melyek a települések lakóinak közreműködésével elkészített STRATÉGIAI Program* ban fogalmazódtak meg !
A hazai program szerint kezdetben a mezőgazdaság szerkezetátalakítására fordítanának nagyobb összeget, 2006 - ra ez az arány azonban a vidékfejlesztés javára változna.
Kistérségi vonatkozások

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 1999. áprilisi felhívására a Túrmelléki - Erdőhát Kistérségfejlesztési Önkormányzati Társulás pályázatát az érintett 12 település önkormányzatának megbízása alapján a Felső-Tisza Alapítvány készítette el. Ebben a folyamatban az Alapítvány a Társulás mentorszervezeteként, partnerként működik közre, tevékenységei:

a különféle munkarészek elkészítése (helyzetfeltárás, a stratégiai és az operatív program kidolgozása), továbbá kapcsolattartás az önkormányzatokkal, folyamatos egyeztetés a Társulás vezetőségével, helyszíni bejárások, lakossági fórumok szervezése, ismeretterjesztő előadások, tájékoztatás, stb.
Az Alapítvány bemutatása

Az 1992-ben alakult Felső-Tisza Alapítvány székhelye Nyíregyházán található, azonban tevékenységi köre az Észak- Alföldi Régióra, ezen belül Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére, kiemelten a Felső- Tisza térségére terjed ki.
Elsősorban természet- és környezetvédelemmel foglalkozik, ( védett természeti értékek bemutatása, kezelése).

Főbb tevékenységek:
kutatás,
élőhely- és fajvédelem
ismeretterjesztő kiadványok készítése,
előadások illetve pedagógusok részére továbbképzési programok szervezése
vidékfejlesztés
oktatás, ismeretterjesztés
Szolgáltatások:
táboroztatás,
szakmai és ismeretterjesztő kirándulások, terepgyakorlatok szervezése
ingyenes természetvédelmi lakossági tanácsadás.
A SAPARD program készítésének “lépcsőfokai”:
1.
Országos Vidékfejlesztési Terv
2.
Regionális Agrárstruktúra- és Vidékfejlesztési Programok
3.
Megyei Agrárstruktúra- és Vidékfejlesztési Programok
4.
Kistérségi Agrárstruktúra- és Vidékfejlesztési Programok
A különböző szintek nincsenek mereven elhatárolva: az egyes SAPARD- programok stratégiája illeszkedik egymáshoz. Az országos terv az EU feltételrendszeréhez igazodik, a regionális az országoshoz, a megyei a regionálishoz, stb. Ez az összefonódás azonban ellenkező irányban is érvényesül: Az országos terv a kistérségi, megyei, regionális programokat olvasztja magába. Ezt a szoros kapcsolatot illusztrálja a következő ábra:

 

A SAPARD programba bevont helyi és külső szakemberek

Aranyossy Mihály, ügyvezető; AIR Mediterrán Utazási Iroda

Bíró Miklós, ügyvezető-alelnök; Sz.Sz.B. megyei Agrárkamara
Bodó Sándor
, polgármester; Tisztaberek

Czinéné Krakkó Valéria
, előadó; Nagyhódos
Czövek Zoltán, polgármester; Kishódos
Domonicsné Fényes Anikó, térségi menedzser; Megyei Fejlesztési Ügynökség
Dr. Ebesfalvi Sarolta, tanársegéd; Nyíregyházi Főiskola, Környezettudományi Tanszék
Godó Bernadett,
asszisztens; Felső-Tisza Alapítvány

Gurály Henriett,
közgazdász; Felső-Tisza Alapítvány

Hadházy Ágnes,
agrármérnök; DATE Kutató Központja, Nyíregyháza

Harman Enikő,
projekt menedzser; Első-Nyírségi Fejlesztési Társaság

Ignácz Zoltán,
polgármester; Rozsály

Joost Kingma,
környezettervező mérnök; Speeding Kft. Budapest

Kanyó József,
polgármester; Császló

Kertész Erika,
előadó; Túrricse
Kinyik Margit, szociológus, Szocio- East Egyesület
Kovács Gusztáv;
Túrricse

Kökéndy Ivánné,
kertészmérnök; Táji Népfőiskola

Krakkó Adolf,
polgármester; Nagyhódos

Máté Béla,
polgármester; Méhtelek

Máté Tiborné,
polgármester; Csaholc

Nagy Elemér,
polgármester; Garbolc

Petra András,
polgármester; Gacsály

Pintye Albert,
polgármester; Zajta

Simon Tibor,
grafikus; Altamira Kft.

Tóth Edina,
programvezető; Felső-Tisza Alapítvány

Tóth Miklós,
irodavezető; Felső-Tisza Alapítvány

Tóth Sándor,
programvezető; Felső-Tisza Alapítvány
Titkó Zoltán, számítástechnikai menedzser
Végh Endre,
polgármester; Vámosoroszi

Zalatnay László,
külső segítő

A SAPARD programot bemutató kiadvány elkészítését és megjelentetését az FVM Vidékfejlesztési Programok Főosztálya szerződésben írta elő a programkészítő szervezetek számára.

Kérdéseikkel, észrevételeikkel és további információkért a következő címen kereshetnek fel bennünket:
Felső - Tisza Alapítvány
4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6.
Tel./fax: 06-42-421-237
E-mail: uppertisza@freemail.hu
Weblap: www.felsotisza.hu
^ Vissza a tetejére ^