A Felső-Tisza Alapítvány honlapja


TartalomLátogatóink száma:
  Free Hit Counters
Free Counters» Főoldal - English - German - Slovak - Orosz - Українська - Vendégkönyv - Bejelentkezés - Elérhetőségek


Jelenleg itt vagyunk...

Főoldal  >>  Közzététel  >>  Közhasznúsági jelentések


Köszhasznúság 2007
Közzétéve 2008. 02. 10. Szerző admin | Frissítve: 2008. 02. 10. | Összesen nézték 727 | Megjegyzések (0)

FELSŐ-TISZA ALAPITVÁNY

2007 évi közhasznúsági jelentése

 

A, számviteli
beszámoló

Mérlegadat
2006. évi pénzmaradvány 1 719 385
Bank
1 340 433
Pénztár
378 952
Követelés -201 804
2007. évi bevétel
8 289 8598 289 859
Pályázaton nyert
5 317 957
NCA Győr ÖNSZ1 497 001.
NCA működési 20072 000 000
NCA határontúl
700 000
Foka
843 756
Körny.v. Min.
277 200
Működésre nyert
878 400
Munkaügyi878 400
Egyéb bevételek
2 093 502
APEH 1 %276 218
Sajátszámlás
1 812 941
Bankkamat 4 343
Összesen:
9 807 440
2007. évi kiadások
7 491 149
7 491 149
Részletesen:
bérköltség
2 367 635
bérteher
757 644
Ehó
34 840
könyvelő1 226 400
táppénzhj
148 118
iroda
160 897
úti saját
230 960
önkéntes
79 074
kommunik.
T-com
89 515
T-mobil
127 324
T-online
113 760
Posta
21 965
Szakkönyv
16 440
Fűtés
142 011
bérleti és rezsi
84 000
társasház kts
53 250
Tag díj
40 000
kiállítás
66 000
EÜalkalmasság
5 000
késedelmi kamat
128 818
banköltség
44 435
egyéb
180 062
pályázat
1 497 001
Bevétel-kiadás különbözete
798 710
Záró pénzeszköz bank
1 586 402
Záró pénzeszköz pénztár
7 142
KÖVETELÉS
1 000 000
Tartozás
-277 203
Összesen
9807440

B, Költségvetési támogatás felhasználása:

Költségvetési támogatást 2007. évben az Alapítvány nem kapott.
C, A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

2007. évben Alapítványunk vagyona nem gyarapodott, nem volt új beszerzésünk.

ÉCS leírás miatt 300503 Ft-tal csökkent a vagyon.
D, A cél szerinti juttatások kimutatása
2007. évben az Alapítvány cél szerinti juttatásban nem részesült.
E, Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, a település önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke.

Ilyen támogatásban Alapítványunk 2007. évben nem részesült.

Bevételeink a pénzügyi beszámolóban közölt részletezés szerint voltak.

F, A közhasznú szervezett vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:
2007. évben nem voltak ilyen alapítványi juttatások.
G, A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
Természetvédelmi területek szakkezelése

Az elmúlt évben is folytattuk az önkormányzati feladat átvállalás keretében két helyi természetvédelmi terület szakkezelését: Nyíregyházán az Igrice mocsárét, a Morotváét pedig Szabolcs községben. A természeti értékek őrzése-védelme mellett többek között kisebb kutatásokat, vizsgálatokat, adatgyűjtést, a bemutatással kapcsolatos feladatokat és a dokumentálást végeztük el.

A Morotva melletti látogató- és bemutatóhelyen fejlesztések nem történtek a múlt évben.

A madárles és a bemutató útvonal karbantartását havonta, illetve szükség szerint végeztük el.

Jelentős mértékű károkozás is történt, amely összefüggésbe hozható az önkormányzat által végeztetett szakszerűtlen munkavégzéssel. Ennek rendezése miatt hivatalosan a település jegyzőjéhez fordultunk, de az év végéig semmilyen intézkedés nem történt.

Saját eszközeinkkel, önkéntesek segítségével végeztük el a fenntartási munkálatokat, kaszálást, karbantartás, megrongált kerítés és kapubejárók helyreállítását.

A madárles használatát és a területre történő bejárást egész évben folyamatosan biztosítjuk, így előzetes bejelentés és egyeztetés nélkül bárki használhatja azt, ezért a látogatók számáról nincsenek pontos adataink.

Az Igrice mocsár szakkezeléséhez Nyíregyháza MVJ Környezetvédelmi Alapja biztosított anyagi támogatást megbízási szerződés alapján.

A mocsár szakkezelésével kapcsolatos feladatokat programvezető irányítása mellett önkéntes segítők bevonásával végeztük. Igy a rendszeres bejárást, ellenőrzést, akciók, programok szervezését, mesterséges fészekodú telep karbantartását, csatornatisztítást, az éves terv szerinti karbantartó kaszálást, karbantartást és szemétszedést. A látogatókat előzetes bejelentkezés alapján egész évben fogadtuk, az előző évhez hasonlóan ismét több, mint kettőszázötven látogató fordult meg szervezett bemutatás keretében a védett területeken.

A mocsár vízutánpótlását biztosító csatornák (Igrice és a Lukalaposi szivárgó) közúti hídjainál 50-50 méteres szakaszon a medret önkéntesek közreműködésével a növényzettől megtisztítottuk. Ezt évente legalább egy alkalommal szükséges elvégezni, mert a lelassult vízfolyás miatt a meder újra eliszapolódik, az iszapban a vízparti növényzet legyökerezik és tovább rontja a vízfolyást ami kedvezőtlenül hat mocsár vizének mennyiségére, minőségére és a vízutánpótlásra egyaránt. A csatornák menti sávot, bemutató útvonal egy részét és a rét kaszálását saját eszközzel, motoros dobkaszával végeztük.

Kutatás

Folytattuk a csatornák vizének rendszeres kolrid tartalom vizsgálatát. Ezt a későbbiekben az anyagi lehetőségekhez mérten több komponensre is szeretnénk kiterjeszteni. A vizsgálat eredményeit szeretnénk felhasználni a mocsár vízminőség javítását támogató beavatkozások megtervezésénél.

Egyéb terepi kutatást és felmérést pályázati források hiányában sem e helyi jelentőségű védett természeti területeken, sem máshol nem folyattunk.

Oktatás, ismeretterjesztés

Rendszeresen tartottunk az elmúlt évben is ismeretterjesztő előadásokat azokban az oktatási intézményekben, ahonnan erre felkérés érkezett.

Az Igrice mocsár természetvédelmi területen a korábbi években mesterséges fészekodú telepet létesítettünk, amelyet jól lehet hasznosítani a környezeti nevelési programjainkban is.

Természetvédelmi és környezeti nevelési programjaink finanszírozására fordítottuk az állampolgárok által felajánlott szja 1% támogatást is.

Természetvédelem a Felső-Tiszán

Pályázati források hiányában nem tudtuk folytatni a Tisza holtágain, a több éven át tartó hüllő- kétéltű monitoring vizsgálatokat. Folyamatosan végzünk azonban sajtófigyelést és információgyűjtést minden, a folyót érintő tevékenységről, tervezett beruházásról, fejlesztésekről. Folyamatosan ingyenesen a lakosság rendelkezésére állunk természetvédelmi tanácsadással. Honlapunkon üzemeltetünk egy képfeltöltő szolgáltatást, ahol regisztrációt követően bárki feltölthet a fotó archívumba saját készítésű képeket a Tiszáról. Ezáltal az érdeklődők rendszeresen friss képeket láthatnak a folyó aktuális állapotáról. Részt vettünk és véleményt nyilvánítottunk a Tisza menti településeket érintő fejlesztések társadalmi vitájában, egyeztetéseken a többcélú önkormányzati társulások mellett működő Civil Egyeztető Fórumok delegáltjaként.

Minden lehetőséget igyekeztünk kihasználni a Tisza természeti értékeinek bemutatására, a közvélemény figyelmének felhívására ezek védelme érdekében, pl. a Vakáció 2007’ Turisztikai Kiállításon, vagy a 2007. április 28-i életmód nap rendezvényen való megjelenés alkalmával is.

Partner szervezetek, kapcsolat

Programjaink megvalósításában rendszeresen részt vesznek partner szervezeteink, akik tagságuk aktív közreműködésével segítik munkánkat.

Továbbra is tagja maradtunk a Magyar Természetvédők Szövetségének és a Kistérség Fejlesztő Szervezetek Országos Szövetségének, mint szakmai szervezeteknek. Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot óvodákkal és iskolákkal, akik igénybe veszik pályázatok készítéséhez segítségünket, támogatásunkat, alkalmanként programjaik megvalósításában közreműködésünket. Közel tíz éve veszünk részt a Nyíregyházi Civil Fórum munkájában.

Pályázatok, támogatások

2007-ben is csaknem kizárólag pályázati forrásokból működött az Alapítvány, eszközeink, az anyagi és humán erőforrásaink jelentősen nem bővültek. Programjaink megvalósításában 5-7 fő önkéntes vesz rész rendszeresen. A működéshez és szakmai munkánkhoz jelentős forrást biztosított az Nemzeti Civil Alapprogram. A korlátozott anyagi lehetőségek figyelembe vételével is azonban a kitűzött céljaink teljesültek, működésünk biztonságát megőriztük.

Rendszeresen tájékoztatjuk munkánkról a nyilvánosságot a helyi médiumokban, rendezvényeken (Vakáció 2007’ Kiállítás) valamint saját honlapunkon is.

További célkitűzésünk a működési feltételek megtartása, infrastruktúránk korszerűsítése

és az eredményesebb forrásteremtés.

Nyíregyháza, 2008. április 5.

 

Tóth Miklós

irodavezető

Szabó Károlyné

könyvelő, számviteli vezető

 

 

^ Vissza a tetejére ^