A Felső-Tisza Alapítvány honlapja


TartalomLátogatóink száma:
  Free Hit Counters
Free Counters» Főoldal - English - German - Slovak - Orosz - Українська - Vendégkönyv - Bejelentkezés - Elérhetőségek


Jelenleg itt vagyunk...

Főoldal  >>  Közzététel  >>  Közhasznúsági jelentések


A Felső-Tisza Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2008. évről
Közzétéve 2009. 02. 10. Szerző toth | Frissítve: 2011. 09. 07. | Összesen nézték 919
FELSŐ-TISZA ALAPÍTVÁNY
2008. évi közhasznúsági jelentése
A, Számviteli beszámoló Részletezve Összesen Mérlegadat
2007. évi pénzmaradvány 1 593 544
Bank 1 586 402
Pénztár 7 142
Tartozás -277 253
2008. évi bevétel
19 166 347
Pályázaton nyert 16 134 373
EU Interreg III A 13 214 373
NCA működési 2008 2 100 000
NCA nemzetközi 2008 820 000
Munkaügyi központtól
18 000
Munkaügyi közp. 18 000
Egyéb bevételek 3 013 974
Szja 1% 366 917
Alaptevékenységből 2 642 000
Bankkamat 5 057
Vevő tartozás 1 000 000

Összesen:


21 482 638

2008. évi kiadások

17 777 973

17 777 973

Részletesen:

bérköltség

1 171 851
bérteher 374 992
Eho 17 044
könyvelés 1 008 000
táppénz-hozzájárulás 57 933
irodaszer 57 473
útik. térítés, alkalmazott 194 980
útik. térítés, önkéntes 211 441
telefon 309 522
posta 31 857
folyóirat 25 989
fűtés 155 993
társasház közös költség 97 650
tagsági díj 40 000
kiállítás részvételi díj 48 000
oktatás 250 000
tárgyi eszköz 1 386 960
köz.üz. díjak s. ingatlan 84 795
fogl. eü. alkalmassági 5 000
bankköltség 48 593
reprezentáció 15 185
egyéb 202 952
EU Interreg III A
közvetlen szállítói kifiz. 11 981 763
Bevétel-kiadás különbözet 1 388 374

Záró pénzeszköz bank

3 652 439
Záró pénzeszköz pénztár
50 866
Tartozás APEH 1 360
Összesen

21 482 638
B, Költségvetési támogatás felhasználása:
Költségvetési támogatást 2008. évben az Alapítvány nem kapott.
C, A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Alapítványunk tárgyi eszköz állománya 2008.01.01-én 9 845 512
2008. évi beszerzés 1 386 960
2008 évi értékcsökkenési leírás -637 442
2008.12.31. állomány 10 595 030
D, A cél szerinti juttatások kimutatása
2008. évben az Alapítvány cél szerinti juttatásban nem részesült.
E, Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke.
Ilyen támogatásban Alapítványunk 2008. évben nem részesült.

Bevételeink a pénzügyi beszámolóban közölt részletezés szerint voltak.

F, A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:

2008. évben nem voltak ilyen alapítványi juttatások.

G, A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

Természetvédelmi területek szakkezelése

Az elmúlt évben is folytattuk az önkormányzati feladat átvállalás keretében két helyi természetvédelmi terület szakkezelését: Nyíregyházán az Igrice mocsárét, a Morotváét pedig Szabolcs községben. A természeti értékek őrzése-védelme mellett többek között kisebb kutatásokat, vizsgálatokat, adatgyűjtést, a bemutatással kapcsolatos feladatokat és a dokumentálást végeztük el.

A Morotva melletti látogató- és bemutatóhelyen fejlesztések nem történtek a múlt évben.

A madárles és a bemutató útvonal karbantartását havonta, illetve szükség szerint végeztük el.

Jelentős mértékű károkozás is történt, amely összefüggésbe hozható az önkormányzat által végeztetett szakszerűtlen munkavégzéssel. Ennek rendezése miatt hivatalosan a település jegyzőjéhez fordultunk, de az év végéig semmilyen intézkedés nem történt.

Saját eszközeinkkel, önkéntesek segítségével végeztük el a fenntartási munkálatokat, kaszálást, karbantartás, megrongált kerítés és kapubejárók helyreállítását.

A madárles használatát és a területre történő bejárást egész évben folyamatosan biztosítjuk, így előzetes bejelentés és egyeztetés nélkül bárki használhatja azt, ezért a látogatók számáról nincsenek pontos adataink.

Az Igrice mocsár szakkezeléséhez Nyíregyháza MVJ Környezetvédelmi Alapja biztosított anyagi támogatást megbízási szerződés alapján.

A mocsár szakkezelésével kapcsolatos feladatokat programvezető irányítása mellett önkéntes segítők bevonásával végeztük. Igy a rendszeres bejárást, ellenőrzést, akciók, programok szervezését, mesterséges fészekodú telep karbantartását, csatornatisztítást, az éves terv szerinti karbantartó kaszálást, karbantartást és szemétszedést. A látogatókat előzetes bejelentkezés alapján egész évben fogadtuk, az előző évhez hasonlóan ismét több, mint kettőszázötven látogató fordult meg szervezett bemutatás keretében a védett területeken.

A mocsár vízutánpótlását biztosító csatornák (Igrice és a Lukalaposi szivárgó) közúti hídjainál 50-50 méteres szakaszon a medret önkéntesek közreműködésével a növényzettől megtisztítottuk. Ezt évente legalább egy alkalommal szükséges elvégezni, mert a lelassult vízfolyás miatt a meder újra eliszapolódik, az iszapban a vízparti növényzet legyökerezik és tovább rontja a vízfolyást ami kedvezőtlenül hat mocsár vizének mennyiségére, minőségére és a vízutánpótlásra egyaránt. A csatornák menti sávot, bemutató útvonal egy részét és a rét kaszálását saját eszközzel, motoros dobkaszával végeztük.

Kutatás

Folytattuk a csatornák vizének rendszeres kolrid tartalom vizsgálatát. Ezt a későbbiekben az anyagi lehetőségekhez mérten több komponensre is szeretnénk kiterjeszteni. A vizsgálat eredményeit szeretnénk felhasználni a mocsár vízminőség javítását támogató beavatkozások megtervezésénél.

Egyéb terepi kutatást és felmérést pályázati források hiányában sem e helyi jelentőségű védett természeti területeken, sem máshol nem folyattunk.

Oktatás, ismeretterjesztés

Rendszeresen tartottunk az elmúlt évben is ismeretterjesztő előadásokat azokban az oktatási intézményekben, ahonnan erre felkérés érkezett.

Az Igrice mocsár természetvédelmi területen a korábbi években mesterséges fészekodú telepet létesítettünk, amelyet jól lehet hasznosítani a környezeti nevelési programjainkban is.

Természetvédelmi és környezeti nevelési programjaink finanszírozására fordítottuk az állampolgárok által felajánlott szja 1% támogatást is.

Természetvédelem a Felső-Tiszán

Pályázati források hiányában nem tudtuk folytatni a Tisza holtágain, a több éven át tartó hüllő- kétéltű monitoring vizsgálatokat. Folyamatosan végzünk azonban sajtófigyelést és információgyűjtést minden, a folyót érintő tevékenységről, tervezett beruházásról, fejlesztésekről. Folyamatosan ingyenesen a lakosság rendelkezésére állunk természetvédelmi tanácsadással. Honlapunkon üzemeltetünk egy képfeltöltő szolgáltatást, ahol regisztrációt követően bárki feltölthet a fotó archívumba saját készítésű képeket a Tiszáról. Ezáltal az érdeklődők rendszeresen friss képeket láthatnak a folyó aktuális állapotáról. Részt vettünk és véleményt nyilvánítottunk a Tisza menti településeket érintő fejlesztések társadalmi vitájában, egyeztetéseken a többcélú önkormányzati társulások mellett működő Civil Egyeztető Fórumok delegáltjaként.

Minden lehetőséget igyekeztünk kihasználni a Tisza természeti értékeinek bemutatására, a közvélemény figyelmének felhívására ezek védelme érdekében, pl. a Vakáció 2007' Turisztikai Kiállításon, vagy a 2007. április 28-i életmód nap rendezvényen való megjelenés alkalmával is.

Partnerszervezetek, kapcsolat

Programjaink megvalósításában rendszeresen részt vesznek partner szervezeteink, akik tagságuk aktív közreműködésével segítik munkánkat.

Továbbra is tagja maradtunk a Magyar Természetvédők Szövetségének és a Kistérség Fejlesztő Szervezetek Országos Szövetségének, mint szakmai szervezeteknek. Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot óvodákkal és iskolákkal, akik igénybe veszik pályázatok készítéséhez segítségünket, támogatásunkat, alkalmanként programjaik megvalósításában közreműködésünket. Közel tíz éve veszünk részt a Nyíregyházi Civil Fórum munkájában.

Pályázatok, támogatások

2007-ben is csaknem kizárólag pályázati forrásokból működött az Alapítvány, eszközeink, az anyagi és humán erőforrásaink jelentősen nem bővültek. Programjaink megvalósításában 5-7 fő önkéntes vesz rész rendszeresen. A működéshez és szakmai munkánkhoz jelentős forrást biztosított az Nemzeti Civil Alapprogram. A korlátozott anyagi lehetőségek figyelembe vételével is azonban a kitűzött céljaink teljesültek, működésünk biztonságát megőriztük.

Rendszeresen tájékoztatjuk munkánkról a nyilvánosságot a helyi médiumokban, rendezvényeken (Vakáció 2007' Kiállítás) valamint saját honlapunkon is.

További célkitűzésünk a működési feltételek megtartása, infrastruktúránk korszerűsítése és az eredményesebb forrásteremtés.

Nyíregyháza, 2009. január 23.

 

Tóth Miklós

irodavezető

Szabó Károlyné

könyvelő, számviteléi vezető

Záradék:

A Közhasznú Jelentést a szervezet Kuratóriuma elfogadta.

Nyíregyháza, 2009. február 26.

Dr. Legány András

elnök

^ Vissza a tetejére ^