A Felső-Tisza Alapítvány honlapja


TartalomLátogatóink száma:
  Free Hit Counters
Free Counters» Főoldal - English - German - Slovak - Orosz - Українська - Vendégkönyv - Bejelentkezés - Elérhetőségek


Jelenleg itt vagyunk...

Főoldal  >>  Igrice  >>  Beszámolók


SZAKMAI BESZÁMOLÓ AZ IGRICE MOCSÁR TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET SZAKKEZELÉSÉRŐL - 2010
Közzétéve 2011. 01. 05. Szerző admin | Frissítve: 2011. 06. 30. | Összesen nézték 1876 | Megjegyzések (0)

SZAKMAI BESZÁMOLÓ AZ IGRICE MOCSÁR TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET SZAKKEZELÉSÉRŐL - 2010

Az elmúlt évben is folyamatosan végeztük az Igrice mocsár természetvédelmi terület szakkezelését.

A területen az önkéntes programvezető 34 alkalommal végzett célirányos bejárást és adatgyűjtést az év során, továbbá csaknem ugyanennyi alkalommal volt egyéb bejárás és ellenőrzés valamint vízminta vétel.

Két alkalommal volt hulladékgyűjtés a lakosság bevonásával, szintén két alkalommal végeztünk helyreállító kaszálást, valamint több alkalommal megtisztítottuk a bemutató útvonalat és a csatorna partokat. A mesterséges fészekodú-telep karbantartására a múlt évben is két alkalommal került sor.

Évek óta rendszeres önkéntes segítők (5-7 fő) és főiskolai hallgatók segítségével végezzük

a területbejárást, ellenőrzést, adatgyűjtést, vízminőség ellenőrzést, karbantartási munkákat, szakvezetést. 2010-ben egy hallgató készített az Igricéhez kapcsolódó természet- és környezetvédelmi témájú szakdolgozatot az Alapítványnál.

2010-ben a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. folytatta a védett természeti terület határáig a csatornapart és a meder rézsűjének kaszálását, valamint hulladékmentesítését, újabb mederkotrást nem végeztek.

A védett területet érintő beavatkozásokkal és munkálatokkal kapcsolatban folyamatosan egyeztettünk.

Az Önkormányzati támogatásból a korábbi évben készült plakátokból mintegy száz darab került az érdeklődőkhöz látogatás, előadások, rendezvények alkalmával.

A plakát-naptárak eljutottak a város valamennyi általános iskolájába.

A rendkívüli körülmények miatt a korábbihoz képest kevesebb látogató kereste fel szervezett formában, szakvezetéssel a természetvédelmi területet.

Az Igrice mocsár természetvédelmi terület, mint Nyíregyháza kiemelkedő jelentőségű értékének széles körű bemutatása érdekében szerepeltetjük

a http://www.eszakalfoldi.hu/igrice-mocsar-081009?folderID=1649, valamint

a http://www.zoldful.hu/program_informacio.php?uid=126 adatbázisban.

Önkéntes segítőink saját honlapot készítettek az Igrice mocsárral kapcsolatos, általuk végzett munkáról a http://5mp.eu/web.php?a=igrice honlap címen.

A természetvédelmi szakkezelésről Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala részére az előző évről is szakmai beszámolót készítettünk.

2010-ben is folytattuk a rendszeres hulladékgyűjtést a természetvédelmi területen.

Ezek közül kiemelkedő alkalom a hagyományos tavaszi nagytakarítás, amelyre március 21-én került sor. A bemutató útvonalak tisztításán kívül két kisebb illegális hulladéklerakót is felszámoltunk. A programban önkéntes segítők, partnerszervezetek tagjai is részt vettek.

Mintegy ötvenzsáknyi kommunális hulladékot sikerült összegyűjteni. Az eseményen a média is jelen volt, az erről készült beszámoló a http://www.szon.hu/hirek/Szabolcs-Szatmar-Bereg/cikk/megorizni-az-oserot/cn/news-20100321-04545180 weblapon található.

Folytattuk a vízminőség monitoring vizsgálatot a Nyíregyházi Főiskola szakemberei, hallgatói és önkéntes segítők közreműködésével. A vizsgálat során a mocsár vízpótlását biztosító vízfolyások kémiai és biológiai alapszintű vizsgálata folyik több éve. A monitoring során rendszeres adatgyűjtést végzünk, amelynek kiértékelésére a későbbiekben, több éves adatsorok feldolgozásával történik.

Minden rendezvénye, ahol jelen voltunk, bemutattuk a természetvédelmi területet. Többek között a Magyar Természetvédők Szövetsége „Nyitott szemmel Magyarországon" KEOP pályázatában partnerként vettünk részt, melynek során a Vidor Fesztivál alakalmával több ezer ember ismerhette meg a természetvédelmi terület értékeit azokból a színes kiadványokból, amelyek a projekt keretében készültek. Emellett saját honlapunkon is folyamatosan frissítjük a mocsárról szóló tájékoztatásokat, aktuális információkat.

Az elmúlt évben sajnálatos módon növekedett a területen és a közvetlen környezetében az illegális hulladék lerakások száma. Ennek mértékét sem a mezőőri szolgálat, sem pedig a rendszeres bejárásaink nem tudták csökkenteni. Csaknem folyamatosan végeztük a védett területen a hulladékgyűjtést, más eszköz nem áll rendelkezésünkre a hulladék elhelyezés megakadályozása érdekében.

Az elmúlt évben is rendkívüli mértékű pusztítást okozott a globális éghajlatváltozás miatt bekövetkezett szélsőséges időjárás. A védett területet határoló telepített, elöregedett erdők és fasorok jelentős része a szélviharokban kidőlt. A túlnedvesedett talaj nem bírja megtartani a faegyedek súlyát, így azok kidőlve sok helyen zárták el a területen korábban kialakított bemutató ösvényeken a közlekedés lehetőségét. Hamarosan szükség lesz beavatkozásra, melyek érdekében már felvettük a kapcsolatot a tulajdonosi jogokat gyakorló vagyonkezelővel.

Az erdőterületekre vonatkozó erdőtervek alapján a közeljövőben szükség lesz a faállomány szabályozott körülmények között történő cseréjére.

A Városüzemeltető és Vagyonkezelő által végzett csatorna meder, valamint part menti tisztítás következtében nagykiterjedésű területen jelent meg a parlagfű az elmúl két évben. Ennek rendszeres kaszálásáról részben a Városüzemeltető, részben pedig az Alapítvány gondoskodik.

Nem csökkent az elmúlt évben a védett terület határát jelző táblák és más objektumok rongálásának a száma sem. Ezek rendszeres és folyamatos karbantartásáról gondoskodtunk. A csatorna partokon kialakított utak sorompóit rendszeresen ellenőrizzük, és megállapíthatjuk, hogy a védett területre a gépjárművel történő bejárást tartósan sikerült megakadályozni.

A területen a kisebb falopásokon és az illegális hulladék elhelyezésen kívül egyéb, rendkívüli esemény fordult elő.

A múlt évben a Nyíregyházi Főiskolával közös megállapodás előkészítésére került sor, amelyet 2011. évben írunk alá. Ennek keretében rendszeresen a főiskolai képzés keretében, mint külsős gyakorlati képző hely fogunk lehetőséget biztosítani a hallgatóknak a kötelező gyakorlat megszerzéséhez. Ezen túlmenően a Főiskola támogatja a mocsárral kapcsolatos természetvédelmi szaktevékenységünket.

 

 

Rendszeresen fogadtuk az érdeklődők, oktatási intézmények, magánszemélyek jelentkezését és biztosítottunk számukra szakvetést az év folyamán.

Az elmúlt évben is rendszeresen végeztünk gyommentesítő és karbantartó kaszálást a bemutató útvonalakon és csatorna partokon.

A vízminőség monitoring végzéshez vízmércéket helyeztünk ki, amelyet több alkalommal pótolni kellett, mert megrongálták vagy ellopták.

A természetvédelmi területen a Nyíregyházi Főiskola hallgatói több csoportban rendszeresen vesznek részt terepgyakorlaton.

 

Összességében az elmúlt évben a rendelkezésre álló személyi, anyagi és tárgyi feltételek mellett sikerült eredményesen elvégeznünk a természetvédelmi terület szakkezelésével, bemutatásával kapcsolatos feladatokat.

 

Nyíregyháza, 2011. március 31.

Tóth Miklós

irodavezető,

természetvédelmi programvezető

^ Vissza a tetejére ^