A Felső-Tisza Alapítvány honlapja


TartalomLátogatóink száma:
  Free Hit Counters
Free Counters» Főoldal - English - German - Slovak - Orosz - Українська - Vendégkönyv - Bejelentkezés - Elérhetőségek


Jelenleg itt vagyunk...

Főoldal  >>  Igrice  >>  Beszámolók


Szakmai beszámoló az Igrice-mocsár 2000. évi természetvédelmi szakkezeléséről
Közzétéve 2000. 07. 22. Szerző admin | Összesen nézték 1838 | Megjegyzések (0)
Szakmai beszámoló az Igrice-mocsár 2000. évi természetvédelmi szakkezeléséről
A Felső-Tisza Alapítvány 1992-től látja el Nyíregyháza Megyei Jogú Város ez idáig egyetlen helyi jelentőségű természetvédelmi területének szakkezelését. A város a mocsár fenntartására évi rendszerességgel megtéríti a költségek egy részét. Az anyagi támogatás felhasználásának eredménye az elmúlt évek során talán a 2000. évben volt a legszembetűnőbb. Tavaly nyílt először lehetőség ugyanis arra, hogy az Alapítvány alkalmazásában álló egy fő programvezető csaknem teljes egészében a mocsárral kapcsolatos feladatok elvégzésével foglalkozhatott. Ennek eredményeként javult a helyzet az orvhalászat, tiltott helyen tartózkodás, védett növények gyűjtése és egyéb káros tevékenységek csökkentésével kapcsolatban. Sajnálatos azonban, hogy a rendszeres jelenlét ellenére mégis növekedett az illegális hulladék-elhelyezések mértéke.
Jelentős eredmény, hogy a mocsarat déli oldalon határoló 12 hektár nyárfaerdő az erdőgazdálkodási tervben védelmi célú erdőként került bejegyzésre. A védett terület jövőjét veszélyeztetni látszik, hogy az állami tulajdonban lévő részek kezelője, egyes földtulajdonrészekre művelési ág- változtatási kérelmet nyújtott be a földhivatalhoz. További veszélyt jelent a mocsár élővilágára és annak zavartalan életére a nagy ütemben folytatott építkezések megkezdése (lakópark-övezetek kialakításának megkezdése).
Sajnálatos módon a vizes élőhely természetes vízutánpótlását kedvezőtlenül befolyásolja, hogy üzleti megfontolásból egy vállalkozó a közeli lakópark centrumába épített csónakázó tavának vízutánpótlását a Lukalaposi - szivárgóból oldotta meg. A tervezésbe Alapítványunkat, mint a terület kezelőjét nem vonták be, viszont a megvalósításhoz sikerült a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság engedélyét megszerezni a kivitelezőnek.

Tovább rontják a természetvédelmi terület hosszú távú fennmaradásának kilátásait:

a Sóstóhegy felől megindult nagyszabású építkezések, valamint a Korányi út felőli oldalon a magántulajdonban lévő nyárfaerdő kiirtása. Ez utóbbi két jelenség azért veszélyes, mert a fokozott érzékenységű vizes élőhely puffer zónája így gyakorlatilag a felére csökkent.

A 2000. évi tevékenységek

1. Kaszálás, rontott területek regenerálása, egyéb területek karbantartása

Az elmúlt évben volt először érzékelhető a két évvel korábban megkezdett gyephelyreállító és gyommentesítő kaszálások eredménye. A gyomtársulások jelentős mértékben visszaszorultak, ezáltal megkezdődött a természetes gyeptakaró és a vízparti növényzet záródása.

Az elmúlt évben is kézi kaszálást alkalmaztunk megelőzve ezzel a talajszerkezet-károsodást és felszíni erózió kialakulását. A kézi kaszálással nehezen gondozható területek kezelésében nyújtott segítséget a vállon hordozható benzines fűkasza alkalmazása.

Gyommentesítő gépi kaszálás
Az Orchideás rét a karbantartó kaszálások miatt teljesen gyommentes
2. Nádvágás, csatornaoldalak és bemutatóösvények karbantartása

A bemutatóösvények és csatornapartok kaszálása minden évben visszatérő feladat. Az ösvények a biztonságos közlekedést, a csatornaoldalak pedig a vízfolyás tisztántartását szolgálják. A vízparti növényzet gyérítésével sikerült elérnünk, hogy a látogatási idény alatt a mocsár madárvilágát a látogatók zavartalanul megfigyelhetik.
A bemutató útvonal a tisztító kaszálás előtt
Bemutató ösvény a tisztító kaszálás után

3. Védett terület határát jelző táblák pótlása, karbantartása

Az elmúlt évben összesen hat darab, a védett terület határát jelző műanyag táblát kellett rongálás miatt kicserélni. Sikerült megállítanunk azt a folyamatot, hogy a jelzőtáblák fémoszlopait rendszeresen kidöntsék, illetve ellopják. Ezt az oszlopok új szerkezeti kialakításával és erős betonozással valósítottuk meg.

Az Igrice-csatorna partján a bemutató ösvény mellett elhelyeztünk egy 1 m2 felületű információs és eligazító táblát.

A tábla tartószerkezete fából készült, a tetődeszka-szerkezetet cserépborítás védi. A tájba illő információs tábla eligazítást nyújt a látogatók számára.

Az információs felület folyamatos karbantartásáról rendszeresen gondoskodunk. Az első szándékos rongálás nyomait a kihelyezést követően kb. egy hónap múlva találtuk.

Új információs tábla a védett terület határán
Rendszeresen pótolni kell a megrongált táblákat

4. Védelem, területbejárás, rendszeres jelenlét

A több mint 70 hektár terület bejárását, minimum heti két alkalommal oldottuk meg, rendszeresen változtatott időpontokban, annak érdekében, hogy a visszatérő rongálók és károkozók ne tudják tervezni „látogatásaikat”. Rendszeres jelenléttel sikerült elérni, hogy a horgászok és gyűjtögetők jelenlétükkel ne zavarják a mocsár élővilágát. Az elmúlt évben közel hatszáz látogató (különféle tanintézetek hallgatói) fordult meg a területen szakvezető kíséretében.

A látogatásokat a jövőben is csak vezetéssel és szervezett csoportok formájában kívánjuk szervezni.

Sok gondot jelent a tiltott helyen tartózkodás, horgászat, gyűjtögetés

5. Vízminőség vizsgálat

Az Igrice-mocsár és tápvizeinek vizsgálatát a FETIKÖFE Nyíregyházi Laboratóriuma végzi évi rendszerességgel. 2000-ben a vízmintavételre decemberben került sor. Az ezt követő jól ismert árvízi és egyéb katasztrófahelyzetek miatt a laboratórium a vízminta vizsgálatát jelentős késéssel tudta elvégezni.

Az értékelés pedig e beszámoló készítéséig még nem történt meg. Ezt pótlólag megküldjük.

A mocsár vízminősége a környéken történt nagy beruházások miatt rohamosan romlik

6. Takarítási akció

Évente visszatérő program az Igrice-mocsár természetvédelmi területen szervezett őszi és/vagy tavaszi takarítási akció. Ennek során a sajtóban illetve különböző tanintézetekben meghirdetjük a programot. A korábbi évekhez hasonlóan tavaly sem volt túl nagy az érdeklődés. Összesen 17 fő vett részt a kirándulással egybekötött takarításban. A bemutatóösvényekről és a kapcsolódó területekről összegyűjtött hulladék összesen négy nagy fóliazsákot töltött meg. A programnak a szemétszedésen kívül a legfontosabb jelentősége a szemléletformálás, a lakosság és a diákok bevonása az aktív természetvédelmi kezelésbe.

Egy segítő horgász az őszi nagytakarításban

7. A madárles és más építmények védelme, állagmegőrzés

A természetvédelmi terület legfontosabb, a bemutatást segítő létesítménye a madárles volt: valamennyi megelőző intézkedés és beavatkozás ellenére a szándékos rongálások következtében csaknem teljesen elpusztult. A megmaradt főbb tartóelemek rögzítésével és a padlódeszkázat helyreállításával az elmúlt évben részlegesen sikerült ismét használhatóvá tenni. Jelenlegi formájában azonban nem nyújt semmilyen kényelmi szolgáltatást, esővédelmet, csupán a terepszintnél egy méterrel magasabb térszínről biztosít rálátást a vízfelületre.

A bemutató létesítményekhez kapcsolódik még, hogy a csatornán történő átkeléshez készítettünk egy hidat, melynek anyagát az Igrice csatornából a vízfolyás tisztításakor nyert faanyag biztosította. Ez a „műtárgy” csupán funkciójában őrzi a híd jelleget, jelentősebb műszaki értéket nem képvisel. Ez azért fontos, mert csökkenti a rongálók késztetését az átkelőhely elpusztítására.

Félkész állapotban…
Az Igrice csatorna új hídjának szállítása
Összeszerelés
A híd biztonsági korláttal készült
„Terhelési próba”
A felújításához szükséges anyagok egy része a csatornatisztításból került ki
A csatornában felgyülemlő hordalék sok hulladékot gyűjt össze
A madárles maradványainak átalakítása
Az új átjáró és a madárles
 

8. Dokumentálás, anyaggyűjtés, képeslap

Az elmúlt évben újabb prospektust nem készítettünk az Igricéről, viszont a természetvédelmi terület, illetve Nyíregyháza város értékeinek széles körű megismertetésére képeslapot jelentettünk meg. Bár az elmúlt évben jelezte a Kabinet Iroda, hogy reprezentációs célra vásárolni szeretnének belőle, a beszámoló készítésének időpontjáig ez nem történt meg. A képeslap jelenleg kereskedelmi forgalomban nem kapható, csupán néhány turizmussal foglalkozó szervezetnél érhető el.

A szakkezeléssel és a programokkal kapcsolatban folyamatosan végzünk fotódokumentálást és anyaggyűjtést.

A mocsárról készült képeslap
Az E-misszió Egyesület téli látogatása az Igricén
Óvónők szakmai kirándulása az Igricén
Sok óvodás kereste fel a mocsarat az elmúlt évben is

9. Eszközvásárlás, meglévő eszközök karbantartása

A megbízási díjból az elmúlt évben egy jelentősebb eszközbeszerzés költségeinek 80 százalékát finanszíroztuk. Vásároltunk egy közepes teljesítményű fűszegély nyíró gépet. Az eszköz alkalmas arra, hogy speciális adaptere segítségével a vastag szárú (kórós) gyomnövényeket is gyéríteni lehessen vele. Az eszköz segítségével lehetőségünk van arra, hogy a rontott egyenetlen felszínű területeken a nemkívánatos gyomosodást megakadályozzuk. Az elmúlt évben a próbaüzemelés jól sikerült. A gépet sikerrel alkalmaztuk az orchideás rét szegélyterületének tisztító kaszálására és a bemutató ösvények karbantartására.

A korábbi években vásárolt és a szakkezelés során rendszeresen használt kéziszerszámok karbantartására és az elhasználódott eszközök cseréjére is sor került. Kézi szerszámok közül kézi kaszát, ásót, valamint lapátokat kellett beszereznünk. A takarítási akciók során minden résztvevőnek biztosítunk egyéni védőfelszerelésként gumikesztyűt, a hulladék elszállításához fólia zsákokat.

10. Egyéb költségek (telefon, posta, fénymásolás, egyéb)

Alapítványunknál az Igrice-mocsár természetvédelmi terület szakkezelését egy fő programvezető látja el. A szervezet költségvetéséből, önálló gazdálkodásából nem tudja biztosítani a szakkezeléshez kapcsolódó (rezsi)költségek egészét.

Ezért az egy évre szóló támogatások arányos részét (18%) e költségek fedezésére használtuk fel. Ez magában foglalja a különböző ügyintézések során keletkező telefon, posta, fénymásolás és irodaszer költségeket.

 

Az Igrice Nyíregyháza Megyei Jogú Város kiemelkedő fontosságú értéke, bár ez nem jelenik meg minden esetben a nyilvánosság előtt. Az elmúlt évben többször kerestük a lehetőséget arra, hogy „Város CD”-n is megjelenjen. Sajnos ezt az illetékesek nem tartották elég fontosnak. Bízunk azonban abban, hogy a mocsár a következő évben biztosított fenntartási költségből továbbra is hatékonyan szolgálja a városban folyó környezeti nevelést, segíti a Nyíregyházi Főiskola hallgatóinak oktatását, lehetőséget biztosít az óvodások, általános iskolások és az idelátogatók számára a pihenésre, kikapcsolódásra.

A 2001. évben, e szakmai beszámoló írásakor megkezdtük a mocsár természetvédelmi kezelési tervének elkészítését.

Olvasói megjegyzések

Megjegyzés írásához regisztrálni kell. Ha már regisztrált, jelentkezzen be
^ Vissza a tetejére ^