A programot sikeresen befejeztük
Szerző Tóth Miklós
Közzétéve 2006. 07. 25.

A Magyar Népfőiskolai Társaság által kiírt „A művelődés hete- a tanulás ünnepe” című pályáza megvalósítását alábbiakban mutatjuk be.

 

A program koordinátora Martin Gizella

A tervezett pályázati tevékenységet sikeresen megvalósítottuk. Az országos rendezvénysorozathoz kapcsolódva 2006. március 20-27.-e között a megyeszékhelyen (Nyíregyháza) és egy kistelepülésen (Tiszaszalka) egymást követően március 22-én, valamint március 24-én egy-egy szakmai konferenciát szerveztünk.

A konferenciák kísérőrendezvénye mindkét helyszínen a témához kapcsolódó kiállítás és workshop volt.

A program népszerűsítése érdekében több mint 20 médiát kerestünk meg sajtóanyaggal. Ezek közül a legfontosabbak a Kelet - Magyarország megyei napilap, a tiszaszalkai helyi folyóirat, a Tiszaszalkai Falu TV, valamint a Nyíregyházi Városi Televízió. Emellett honlapunkon (www.felsotisza.hu) is közzétettük a programmal kapcsolatos hasznos információkat.

A rendezvény minél szakszerűbb és eredményesebb megvalósítása érdekében mi is részt vettünk 2006. március 6-án a Magyar Népfőiskolai Társaság által szervezett találkozón. Az összejövetelen kapott plakátok, valamint szóróanyagok nyíregyházi, ill. tiszaszalkai kihelyezésével lehetőségünk nyílt a rendezvény további, széles körű ismertetésére.

A helyszínek kiválasztásának szempontjai:

Nyíregyháza

Fontosnak tartottuk, hogy a rendezvény országos és nemzetközi jelentőségének megfelelően

a megyeszékhelyen szervezzük a nyitó konferenciát. Ehhez kiváló feltételeket biztosított a közelmúltban teljesen felújított, a legmodernebb technikai eszközökkel felszerelt és korszerűsített Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, amely fontos küldetésének tekinti, hogy színtere legyen a közművelődés mellett a tanulásnak és képzésnek is.

Együttműködési megállapodás alapján több éve rendszeres kapcsolatban vagyunk a könyvtárral, főként ismeretterjesztő előadások, rendezvények, kiállítások szervezését végezzük közösen.

Nem csak az előadó terem biztosításával, hanem a konferencia szervezésében is komoly segítséget nyújtottak számunkra.

Tiszaszalka

Több évre visszamenően rendelkezünk személyes kapcsolatokkal és együttműködéssel a településen működő aktív civil szerveződésekkel, ezek közül is a helyi Népfőiskolai szervezettel, valamint a hozzájuk kapcsolódó bio -gazdálkodókkal.

A beregi kistelepüléseken működő civil önszerveződések közül ez a helyi csoport kiemelkedő aktivitású, valamint az infrastrukturális háttér is biztosított volt a rendezvény megszervezéséhez és lebonyolításához.

Tiszaszalka kiválasztása mellett szólt még az is, hogy a rendezvény által hozzájáruljunk az elmaradott kistérség felzárkóztatásához, ill. a település értékeinek népszerűsítéséhez. A program szempontjából fontosnak ítéltük azt is, hogy ebben a sok egyéb szempontból hátrányosnak számító térségben „A művelődés hete- a tanulás ünnepe” bemutatásra kerüljön.

„A művelődés hete- a tanulás ünnepe” elnevezésű rendezvényünk célcsoportja az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatási intézmények vezetői, oktatói, tanulói, a helyi önkormányzatok polgármesterei, munkáltatók, civil szervezetek, munkaügyi központok és kirendeltségek vezetői, dolgozói, helyi lakosság, vállalkozók.

A rendezvény fő célja az volt, hogy a résztvevők képet kapjanak az élethosszig tartó tanulás gyakorlati hasznáról, a lakosság valamint a gazdaság szereplői ösztönzést nyerjenek az iskolarendszeren kívüli szervezett és egyéni képzésben való részvételhez, tájékozódjanak az állami támogatásokról és a felnőttképzés eddigi eredményiről.

I. Nyíregyházi Konferencia

2006. március 22-én szerveztük meg Nyíregyházán a „A művelődés hete- a tanulás ünnepe” című konferenciát, ahol érdekes, aktuális témákat tárgyaló szakmai előadások voltak hallhatók a munkanélküliség helyzetéről, az élethosszig tartó tanulásról, pályaválasztási problémákról, képzési és munkavállalási lehetőségekről. Az előadások témáit a mellékelt meghívó tartalmazza.

A résztvevők létszáma és összetétele a várakozásainknak megfelelően alakult. (A jelenléti ívek a beszámoló mellékletében megtalálhatók.)

Programunkat sikeresnek értékeljük. A helyszínen aktív közönséggel, látogatói mobilitással találkoztunk. A helyi médiákban adott interjúkból kiderült, hogy aki ellátogatott a rendezvényekre, nem távozott „üres kézzel”.

A rendezvény lebonyolításával a helyszínül szolgáló Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár lehetőséget kapott új szolgáltatásainak bemutatására.

A résztvevők tájékoztatást kaptak az élethosszig tartó tanulás jelentőségéről, módozatairól, a hazai aktuális felnőttképzési szükségletekről és szakmai trendekről.

A konferencián több mint 30 fő jelent meg.

A rendezvény zárásaként a Csiriklyi Cigány Tánccsoport műsora szórakoztatta a közönséget, a könyvtár munkatársai, pedig a kisebb csoportokra osztott résztvevők számára „szakvezetéssel” mutatták be a felújított intézményt, bepillantva a nagyközönség elől egyébként elzárt kulisszák mögé is.

II. Tiszaszalkai konferencia

2006. március 24-én került megrendezésre Tiszaszalkán a szekcióülés.

A meghívottak között voltak helyi önkormányzatok polgármesterei, munkáltatók, a helyi lakosság, vállalkozók, civil szervezetek. A meghívottak listájának összeállításában a Tiszaszalkai Népfőiskolai Szervezet volt a segítségünkre.

A rendezvény fő célja volt: jelentősen növelni a felnőttképzésben résztvevők számát és körét, minél több ember számára biztosítani a tanuláshoz egyenlő eséllyel való hozzáférés lehetőségét.

A rendezvényen találkoztak a munkaerő-piac kereslet-kínálat szereplői. Szó esett a térség problémáiról, sikereiről és lehetőségeiről a képzés és munkavállalás szemszögéből.

Bemutatásra kerültek a térségben induló képzési, továbbképzési programok, amelyek hazai és Európai Uniós támogatásokból valósulnak meg.

A szakmai kiállítók aktuális képzési, továbbképzési programokat mutattak be és adtak lehetőséget az azonnali jelentkezésre. A rendezvényt követően az aktuális képzési lehetőségektől szóló szóróanyagok Tiszaszalka közintézményeiben kerültek elhelyezésre.

A szekcióülésen és a műhelymunkákon csaknem 30 fő vett részt.

Mindkét helyszínen „Konferencia – értékelő lap” segítségével visszajelzési lehetőséget adtunk a megjelentek részére. A résztvevők így nemcsak szóban, hanem írásban is kifejezhették gondolataikat a szervezéssel, előadásokkal, valamint a témákkal kapcsolatban. A leadott és kitöltött értékelő lapok alapján is sikeresnek mondhatóak a rendezvények, mivel a többség megelégedettségét fejezte ki.

 

A program megvalósítása jó lehetőséget biztosított számunkra a civil szervezeti partnerkapcsolatok erősítésére, és mindenekelőtt az „élethosszig tartó tanulás” szemléletmód népszerűsítésére. A programot sikeresnek ítéljük minden szempontból és bízunk abban, hogy az elkövetkezendő időkben is be tudunk kapcsolódni az „élethosszig tartó tanulás” szakmai megvalósításába.