A Felső-Tisza Alapítvány honlapja


TartalomLátogatóink száma:
  Free Hit Counters
Free Counters» Főoldal - English - German - Slovak - Orosz - Українська - Vendégkönyv - Bejelentkezés - Elérhetőségek


Jelenleg itt vagyunk...

Főoldal  >>  Akciók, felhívások  >>  Természetvédelem a közigazgatás és a civil szervezetek gyakorlatában


Természetvédelem a közigazgatás és a civil szervezetek gyakorlatában
Közzétéve 2009. 01. 08. Szerző admin | Összesen nézték 2415 | Megjegyzések (0)
„A természet titkai rejtve vannak előttünk;
jóllehet állandóan alkot, nem látjuk mindig az eredményt;
csak idővel s koronként ismerjük meg,
s bár a természet mindig egyforma,
mi sem ismerjük mindig egyformán." (Pascal)
Természetvédelem

a közigazgatás és a civil szervezetek gyakorlatában
(Összefoglaló kiadvány)
HUSKUA/05/02/228

Bevezetés

A Felső-Tisza Alapítvány a Magyarország-Szlovákia-Ukrajna Szomszédsági Program keretében lehetőséget kapott a „Természetvédelem a közigazgatás és a civil szervezetek gyakorlatában" című projekt megvalósítására, melynek közvetlen célja a határ két oldalán - a természetvédelemben érintett - civil szervezetek és közigazgatási struktúrák működésének harmonizálása, szerepvállalás a határon átnyúló természetvédelem stratégiai feladataiban, a szakterületen rejlő problémák és lehetőségek feltárásával az együttműködés megalapozása, fenntartható kapcsolatok létrehozása.

A projekt keretében két műhelytalálkozóra került sor (1-1 Szabolcs-Szatmár-Bereg, ill. Kárpátalja megyékben), ahol a résztvevők egyrészt megismerhették a térség főbb természetvédelmi értékeit, bemutatkozhattak a térségben működő, természetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek, másrészt közös műhelymunka keretében összeállításra került a téma problématérképe. A projekt eredményeképpen három nyelven (magyarul, ukránul és angolul) elkészült egy, a projektet bemutató film, összeállításra került egy ugyancsak háromnyelvű szórólap, valamint egy tanulmány, amely a projekt egészét mutatja be, illetve kiemelten foglalkozik a jelen lévő természetvédelmi problémákkal és annak megoldási javaslataival. Jelen anyag a tanulmány kivonatát tartalmazza.

A projekt végső produktumai (köztük a film, a szórólap, a tanulmány kivonata, valamint adattár) VCD-n kerültek megjelenítésre

Természetvédelem

A természetvédelem az élőlények, természetes életközösségek, élőhelyek a természetes és természetközeli területek, valamint a természeti táj megőrzésére hivatott társadalmi tevékenység megjelölésére szolgáló fogalom. Célja a bioszféra állapotának, működőképességének, biológiai sokféleségének, valamint ezzel összefüggésben az élőhelyeknek és a természeti tájnak a megőrzése, károsodásainak megelőzése, mérséklése vagy elhárítása. Nem azonos a környezetvédelem fogalmával, bár a két tevékenység között jelentős átfedés van. A környezetvédelem az a társadalmi tevékenység, amely az emberi társadalom által saját ökológiai létfeltételeiben (saját maga által) okozott károsodások megelőzésére, a károk mérséklésére vagy elhárítására irányul.

A természet- és környezetvédelem hatáskörének érintkezési felületét jelentik a jóléti célú erdők, a legelők, a folyó- és állóvizek, az ivóvízbázisok, a települések parkjai stb. A természetvédelem gyakorlati tevékenységei a következő három szinten jelennek meg:

- a biológiai sokféleség és az életfeltételek általános védelme, nem védett területeken;

- a természetes és természetközeli élőhelyek, valamint a természeti táj védelme (védett területeken);

- a különlegesen veszélyeztetett fajok és természeti objektumok egyedi védelme (bárhol).

Civil szervezetek

A civil szervezetek a társadalom olyan intézményei, amelyek az egyén és az állam között összekötő kapocsként alternatívát biztosítanak - az egyének önkéntes tevékenységén keresztül - a közösségi és személyes szükségletek, igények kielégítésében. Az Európai Unió, bár elismeri, hogy a civil szervezetek körét nehéz meghatározni (mivel céljaikban, struktúrájukban és motivációikban erőteljesen különböznek, és jogi hátterük sem egységes) leginkább az NGO, azaz nem-kormányzati szervezet megfogalmazást használja.

A civil szervezetek többnyire rugalmasak, gyorsan tudnak alkalmazkodni a változásokhoz, és olyan hiányterületeken is pillanatok alatt képesek megjelenni, ahol a kormányzati, közigazgatási szervezetek, állami intézmények nem éppen „probléma-érzékenyek", vagy merev szabályozásuk, bürokratikusságuk miatti lassúságuknál fogva sokkal nehezebben lépnek. Így a civil szervezetek állandó kontrollt jelentenek. Indikátorként azonnal jelzik, ha valami nem jól szabályozott, nem jól működik, ha érdeksérelem történik. Jó példával járnak elől, és a társadalmi változásokra erjesztően hatnak.

Közigazgatás

A közigazgatási szektorban van valamennyi kormányhivatal, szervezet és egyéb olyan testület, amely a központi vagy a helyi hatalom hatásköre alá tartozik. Működési területük az igazgatás, a védelem, a közrend, a gazdasági növekedés előmozdítása, az oktatás, egészségügy, kultúra és szociális szolgáltatások. (SNA - System of National Accounts, 1968)

A közigazgatás a következő egységekből áll: „a központi, föderációs vagy helyi kormányzat valamennyi egysége, a kormányzat valamennyi szintjén valamennyi társadalombiztosítási alap, minden nem piaci, nem-profitorientált intézmény, amelyet a kormányzati egységek irányítanak és döntőrészben finanszíroznak". (SNA, 1993)

Magyarországon a természetvédelem közigazgatásilag a KvVM-hez, illetve annak dekoncentrált egységeihez, a nemzeti parkokhoz, valamint a helyi önkormányzatokhoz tartozik. Ukrajnában a felelős tárca a Környezetvédelmi Minisztérium, megyei szinten a Kárpátalja Megyei Állami Környezetvédelmi Igazgatás szerepe meghatározó.

Tisza

A magyar-ukrán határtérség legnagyobb folyója: a Tisza

A Tisza a Duna vízgyűjtőjéhez tartozik, annak leghosszabb mellékfolyója, Közép-Európa legfontosabb folyóinak egyike. Érinti Magyarország, Románia, Szlovákia, Ukrajna, valamint Szerbia és Montenegró területét. Hossza 977 km,

A 2000 elején történt szennyezések és árvizek a Tisza folyóra irányították a nemzetközi figyelmet. Sok olyan program indult el, amelyeknek valójában a katasztrófa nélkül is meg kellett volna megvalósulniuk. Ezek egyike a Tisza teljes vízgyűjtő területének új szemléletű, átfogó, a fenntarthatóság alapelveit megvalósító fejlesztési programja.

Az Európai Unió által 2000 év végén elfogadott Vízgazdálkodási Keretirányelv fő célkitűzései között szerepel a vizek jó állapotának megőrzése, illetve a jó állapot elérése legkésőbb a 2015-re.

A természetvédelem EU-s szabályozása

Az Európai Unió alapvető célkitűzései természetvédelmi joganyagát két fő irányelv és két rendelet képezi. Az irányelvek az EU területén lévő természetes élőhelyek, a vadon élő állatok és növények, illetve a különböző madarak és élőhelyeire vonatkoznak, míg a rendeletek korlátozzák a veszélyeztetett növények és állatok befogását, vadászatát, valamint importját és kereskedelmét:

- 79/409/EGK Madárvédelmi Irányelv;

- 92/43/EGK Élőhelyvédelmi Irányelv.

Fentieken túl a tagállamok kötelesek alkalmazni a Közösség által jóváhagyott nemzetközi szerződéseket is, pl.

- Biológiai sokféleség egyezmény (Rio de Janeiro, 1992);

- Egyezmény a Duna védelméről és fenntartható használatáról (Szófia, 1994).

Az Európai Unió természetvédelmének gerincét a Natura 2000 és a LIFE elnevezésű természetvédelmi programok adják.

Natura 2000

A Natura 2000 az Európai Unió által létrehozott olyan összefüggő európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához. A NATURA 2000 területekre vonatkozó szabályzásról, a közösségi jelentőségű fajokról és élőhelyekről, valamint az egyes területekről a 275/2004. Kormányrendelet (az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről) nyújt részletes tájékoztatást.

(www.natura2000.hu)

LIFE+ (2007-2013)

LIFE+ program (2007-2013)

A LIFE+ program támogatási körébe a Közösségi környezetvédelmi politikák megvalósítása és fejlesztése áll. Ezek közül elsősorban a 6. EAP (Environment Action Programme) célkitűzéseit támogatja három területen:

 • Természet és biodiverzitás;
 • Környezeti politikák és irányítás;
 • Információ és kommunikáció.

A program legkevesebb 78%-a projekttevékenységek részfinanszírozását fedezi, ezek közül elsősorban a természetet és biodiverzitást védő projekteket.

(http://ec.europa.eu)

Kárpátok Egyezmény

„A Kárpátok régió országai (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia és Ukrajna) 2003-ban összefogtak a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló keretegyezmény elfogadása érdekében a következő célokkal:

 • A biológiai sokféleség és a tájak sokszínűségének megőrzése és fenntartható használatuk;
 • A területi tervezés koordinálása a határövezetekben;
 • A vízkészletek és a vízgyűjtőterületek „integrált" kezelésének biztosítása;
 • A fenntartható mező- és erdőgazdálkodás segítése;
 • Fenntartható szállítás és fizikai infrastruktúra fejlesztése;
 • A környezetkímélő ipar és energia segítése;
 • A környezet felmérése és monitorozása;
 • Fenntartható turizmus kialakítása;
 • A kulturális örökség és a hagyományos tudás megőrzése;
 • A tudatosság növelése és az emberek felvilágosítása."

(Kárpátok Egyezmény, http://www.carpathianconvention.org)

Problématérkép

Probléma

Megoldási lehetőség

Kompetencia

(1) A szilárdhulladékkal kapcsolatos problémák

A hulladékgazdálkodási rendszer hiányosságai

Program kidolgozása

Állam és önkormányzatok

Finanszírozási és humán erőforrások hiánya a kommunális hulladék gyűjtéséhez, szállításához és megsemmisítéséhez

Képzés; projektek (pályázatok)

Állam, önkormányzatok, vállalkozások

Az illegális szemétlerakás szankciójának hiánya

Rendelet-alkotás

Hatóságok, önkormányzatok

(2) A folyékony hulladékkal kapcsolatos problémák

A lakókörzetekben kevés a tisztítóberendezés

Program kidolgozása

Állam és önkormányzatok

A szennyvíz-rendszer alacsony kiépítettsége

(3) A felszíni vizek (folyók) szennyezése

Műanyag flakonokkal való szennyezés

PR; projektek (pályázatok)

Lakosság; civil szervezetek

Árvíz elleni töltés-megerősítések

Beruházási projekt

Állam

Partmenti építmények

Technológia-korszerűsítés Fokozott ellenőrzés

Állam, önkormányzatok

A felszíni vizek szennyezése

Kibocsátók ellenőrzése

Szankcionálás

Állam, önkormányzatok, vállalkozások, lakosság

A farönkök folyóvízi szállítása

Szabályozás

Hatóságok, vállalkozások

Probléma

Megoldási lehetőség

Kompetencia

(4) Alacsony fokú környezeti tudatosság

A lakosság alacsony fokú ökológiai kultúrája (szemlélet, tudatosság, ismeretek)

Képzés, PR

Állam, önkormányzatok, oktatási rendszer, civil szervezetek

Az önkormányzatok kevés figyelmet fordítanak a természetvédelemre

Az önkormányzatok és a civil szervezetek közös projektjei

Önkormányzatok, civil szervezetek

(5) Főbb gazdasági ágak (ipar, mezőgazdaság, közlekedés) által okozott problémák

Az ipari üzemek környezetszennyezései

Technológia- és infrastruktúra-korszerűsítés

Fokozott ellenőrzés

Állam, hatóságok Vállalkozások

A mezőgazdasági termelés hatásai

Technológia- és infrastruktúra-korszerűsítés

Fokozott ellenőrzés

Állam, hatóságok

Vállalkozások

A közlekedés által okozott környezetszennyezések

Technológia- és infrastruktúra-korszerűsítés fokozott ellenőrzés

Állam, hatóságok lakosság

Az erdők / fák kitermelésének szabályozatlansága

Szabályozás

Állam, hatóságok vállalkozások

(6) A szabályozás problémái

Nem megfelelő jogi szabályozás

Jogszabályok áttekintése, aktualizálása

Állam, önkormányzatok

A természet- és környezetvédelem eltérő szabályozása a határok által elválasztott országokban

Jogharmonizáció

Állam

Az állami / önkormányzati kontroll hiánya

Szabályozás

Állam, önkormányzatok

(7) Egyéb természetvédelmi problémák

Az ásványvizek védelme (Szolyva): túltermelés folyik (felszíni és talajvizek túl intenzív kitermelése)

Szabályozás

Ellenőrzés

Állam, önkormányzatok

Levegőszennyezés

Szabályozás

Ellenőrzés

Állam, önkormányzatok Kibocsátók

A talaj-rekultiváció elmaradása

Állami program-kidolgozás

Állam, vállalkozások

A nehézfémek leülepedése

Állami program-kidolgozás

 

A flóra és fauna változása

Nemzetközi programok

Nemzetközi együttműködések.

Hasznos linkek

Természetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok elérhetősége:

§ http://eur-lex.europa.eu

§ www.im.gov.hu

§ www.magyarorszag.hu

§ Zakon.rada.gov.ua

Hasznos honlap címek:

§ • www.termeszetvedelem.hu

§ • www.greenfo.hu

§ • www.karpatalja.lap.hu

§ • eur-lex.europa.eu

Olvasói megjegyzések

Megjegyzés írásához regisztrálni kell. Ha már regisztrált, jelentkezzen be
^ Vissza a tetejére ^