A Felső-Tisza Alapítvány honlapja


TartalomLátogatóink száma:
  Free Hit Counters
Free Counters» Főoldal - English - German - Slovak - Orosz - Українська - Vendégkönyv - Bejelentkezés - Elérhetőségek


Jelenleg itt vagyunk...

Főoldal  >>  Közzététel  >>  Közhasznúsági jelentések


A Felső-Tisza Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2000. évről
Közzétéve 2000. 12. 29. Szerző admin | Összesen nézték 1317 | Megjegyzések (0)
A Felső-Tisza Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2000. évről
A Felső-Tisza Alapítvány fő célja támogatni, elősegíteni és kezdeményezni minden olyan tevékenységet, amely az Észak - Alföldi Régió, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamint a Felső-Tisza-vidék környezetének, természeti értékeinek, eredeti tájképének megőrzését, valamint az ökológiai viszonyokkal összhangban álló fejlesztését szolgálják. Célkitűzésünk szerint a megalakítás évétől, 1992-től egyik fontos tevékenységünk a gyakorlati természetvédelem, természetvédelmi területek szakkezelése - a nyíregyházi Igrice-mocsár, valamint a szabolcsi "Morotva" Természetvédelmi Területen. Az Alapítvány így tevékenysége során olyan közfeladatot is ellát, amelyről a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. (A tevékenység megnevezése: helyi jelentőségű természeti érték megóvása, őrzése, fenntartása, bemutatása, valamint a helyreállításáról történő gondoskodás.) A törvény adta lehetőséggel élve az Alapító Okirat módosításával az elmúlt évben kértük az Alapítvány közhasznú jogállásúvá nyilvánítását, amelyet 2000. január 26-án hiánypótlás és utólagos adatkérés nélkül megkaptunk. Az alapítvány jogállása közhasznú, közhasznúsági fokozata: kiemelten közhasznú szervezet.
A Felső-Tisza Alapítvány 2000. évi tevékenysége
1. Védett természetvédelmi területek szakkezelése

A Felső-Tisza Alapítvány alapítása évétől kezdődően folyamatos tevékenysége a védett természetvédelmi területek szakkezelése és fejlesztése, amelyet 1992-től a nyíregyházi Igrice-mocsár területén és 1996-tól a szabolcsi "Morotva" Természetvédelmi Területen végzünk. Tevékenységünk során a védett természeti értékek megőrzésére, valamint a környezetbe illő bemutató létesítmények kialakítására törekszünk a területek természetes állapotának fenntartása mellett.
a) Igrice-mocsár Természetvédelmi Terület - Nyíregyháza

A Felső-Tisza Alapítvány 1992-től látja el Nyíregyháza Megyei Jogú Város eddig egyetlen helyi jelentőségű természetvédelmi területének szakkezelését.

A 2000. évi munkánk eredményei
Az elmúlt évben az Alapítvány alkalmazásában álló egy fő programvezető látta el a mocsárral kapcsolatos feladatok elvégzését. Rendszeres jelenléttel (min. heti két alkalom) sikerült elérni, hogy javult a helyzet az orvhalászat, tiltott helyen tartózkodás, védett növények gyűjtése és egyéb káros tevékenységek csökkentésével kapcsolatban. Mindezek ellenére tovább növekedett az illegális hulladékok elhelyezése.
2000-ben már érzékelhető - főként a puffer övezetben - a korábban megkezdett gyephelyreállító és gyommentesítő kaszálások eredménye. A gyomtársulások jelentős mértékben visszaszorultak, ezáltal megkezdődött a természetes gyeptakaró és a vízparti növényzet záródása.
Az Igrice-csatorna partján a bemutató ösvény mellett elhelyeztünk egy 1m2 felületű információs és eligazító táblát. A tájba illő információs tábla eligazítást nyújt a látogatók számára.
A természetvédelmi terület legfontosabb, a bemutatást segítő létesítménye a madárles volt, amely a szándékos rongálások következtében csaknem teljesen elpusztult. A megmaradt főbb tartóelemek rögzítésével és a padlódeszkázat helyreállításával az elmúlt évben részlegesen sikerült ismét használhatóvá tenni. Jelenlegi formájában azonban csupán a terepszintnél egy méterrel magasabb térszintről biztosít rálátást a vízfelületre. A bemutató létesítményekhez kapcsolódik még, hogy a csatornán történő átkeléshez hidat készítettünk, melynek anyagát az Igrice-csatornából a vízfolyás tisztításakor nyert faanyag biztosította.
Évente visszatérő programunk az Igrice-mocsár természetvédelmi területen szervezett őszi és/vagy tavaszi takarítási akció. A korábbi évekhez hasonlóan tavaly sajnos az általános felhívás ellenére sem volt túl nagy az érdeklődés.
A tavalyi év egyik legjelentősebb eredménye, hogy a mocsarat déli oldalon határoló 12 hektár nyárfaerdő az erdőgazdálkodási tervben védelmi célú erdőként került bejegyzésre.
A természetvédelmi terület értékeinek széles körű megismertetésére képeslapot jelentettünk meg. A természetvédelmi területről szóló színes és szöveges anyag Alapítványunk honlapján is megtalálható. A szakkezeléssel és a programokkal kapcsolatban folyamatosan végzünk fotódokumentálást és anyaggyűjtést.
b) Szabolcs "Morotva" Természetvédelmi Terület

A Felső-Tisza Alapítvány 1996-tól látja el a "Morotva" Természetvédelmi Terület szakkezelését, valamint a védelemmel és a bemutatással kapcsolatos feladatok elvégzését.

A 2000. év kiemelkedő jelentőségű volt a "Morotva" történetében. A Környezetvédelmi Alap Célelőirányzatának pályázatán elnyert támogatás segítségével sikerült megtennünk az első lépéseket a védetté nyilvánítástól eltelt idő alatt annak érdekében, hogy a természeti terület megóvásának feltételeit javítsuk és a bemutatást szolgáló körülményeket megteremtsük.
A természeti értékek bemutatásához három évvel ezelőtt turisztikai pályázatból madárlest építettünk. A múlt évben sikerült a védett terület szomszédságában ingatlant vásárolni és így megnyílt a lehetőség arra, hogy a bemutatást szolgáló színvonalas körülményeket megteremtsük.

A 2000. évben megvalósított munkálatok

A rendelkezésre álló ingatlan korábban tájidegen nemesnyárral betelepített erdő volt, ahol a fakitermelést követően az erdő helyének tereprendezésére, valamint a talaj előkészítésére került sor.
A bemutatóközpont előkészített talaját a honos gyepekéhez hasonló tulajdonságú fűmagkeverékkel vetettük be.
Az utcafronton két új bejárót létesítettünk annak érdekében, hogy gépjárművel illetve gyalogosan és csoportosan is lehetőség legyen a közlekedésre. Elvégeztük a csapadékvíz elvezető árkok és az egyéb csatornák gyommentesítő kaszálását, valamint a meder karbantartási munkákat is.
A látogató- és oktató központ utcafront felőli oldalán a környezetbe illesztett információs és eligazító táblát építettünk.
Az elmúlt évben megtörtént a fent említett madárles tájba illesztése is. Az építményt szerkezetileg nem alakítottuk át, de mind esztétikai, mind műszaki szempontból fontos lépés volt, hogy a korábban szűkös anyagi lehetőségek miatt kátránypapírral fedett építmény cseréptetőt kapott. Ezt kiegészítette még a horganyzott ereszcsatorna felszerelése, amely a vízelvezetés mellett esztétikai szempontból is jelentős változtatás.
A bemutatóhely a településen, lakott környezetben található. Ennek köszönhetően viszonylag kisebb mértékben fordulnak elő károkozások, rongálások a bemutató területen. A madárles használatát és egyéb információkat ismertető táblák rongálása, más nem kívánatos emberi behatások, a horgászat, tiltott helyen közlekedés, falopás, orvvadászat azonban elkerülhetetlennek látszik. Mindezek kiküszöbölése érdekében elengedhetetlen a rendszeres jelenlét.
Az elmúlt évben lehetőség nyílt kipróbálni a látogatóközpont nyújtotta lehetőségeket. A figyelemfelkeltés és a természetvédelem népszerűsítése érdekében a honfoglalás kori értékeiről híres településen egy tradicionális íjászversenyt rendeztünk a késő őszi időszakban, amikor ez már nem jelentett terhelést a védett terület számára sem.

2. A cianid és nehézfém szennyezés következményeinek feltárása

A Szamos és a Tisza folyókat ért cianid és nehézfém szennyezés következményeinek feltárása a Környezetvédelmi Alap Célelőirányzata segítségével megvalósított programunk. A program kétéves és 2001. decemberében zárul le.

A vállalt tevékenység:

 • A Szamos- és Tisza-menti holtágak és egyéb vízterek ökológiai állapotának bemutatása és ezek szerepe a fővízfolyás rehabilitációja szempontjából. Az érintett folyók mentén kiválasztott minta vízterekben a növényzet és az üledéklakó élőlénycsoportok vizsgálata.
 • A Szamost és Tiszát ért szennyezés kihatása a térség turizmusára és idegenforgalmára, különös tekintettel a súlypontok áthelyeződésére, a Felső-Tisza terhelhetőségére.
 • A cianid-szennyezés okozta környezeti és természeti károk dokumentálása képi formában.
A vizsgálat első részéről szóló beszámolót határidőre elküldtük a pályázat kiírójának. A programban két biológus szakember, illetve külsős segítők vesznek részt.
3. Fajvédelmi programok
A 2000. évben fajvédelmi programjaink közül az európai veszélyeztetett fajok között szereplő haris, a Tisza hullámtereiből csaknem teljes egészében eltűnt nagy fülemüle, a cianid és nehézfém szennyezéssel veszélyeztetett partifecske kapott különböző pályázati forrásokból támogatást. A fajvédelmi programjaink a természetvédelmi tevékenységeink között szerepelnek. A magyarországi haris állomány egyik legjelentősebb populációját mértük fel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A felmérés eredménye alapján kiderült, hogy az elmúlt év rendkívül kedvezőtlen volt a hazai, Európa szerte veszélyeztetett haris állomány számára. Az okok vizsgálata még hátra van, de az állományban helyenként 100%-os visszaesés, átlagosan pedig 40-60%-os csökkenés tapasztalható a korábbi évekhez képest. Az elmúlt évben a pályázati támogatásoknak köszönhetően jelentős eszközfejlesztést sikerült megvalósítani, amely lehetővé teszi a fajvédelmi munkák több éves megalapozását. Az eszközök között legjelentősebb a hang alapján történő azonosításhoz szükséges felszerelések beszerzése, melyek segítségével tudományos munkát lehet végezni.
4. Nyíregyháza város környezeti állapotának vizsgálata
Jelentősebb környezetvédelmi programunk az elmúlt évben egy volt Nyíregyházán: a város környezeti állapotát vizsgáltuk, a légszennyezés a meteorológiai tényezők viszonyát. Ezzel kapcsolatban egy mérés sorozatot végeztünk el, és a saját gyűjtésű adatokat összevetettük a Meteorológiai szolgálattól és Környezetvédelmi Felügyelőségtől kapott mérési adatokkal.
Energiahatékonysággal kapcsolatos az a kétéves program, amely az elmúlt évben kezdődött. Ennek keretében Nyíregyháza város villamos energia felhasználását vizsgáljuk, konkrétan a "fényszennyezés" okait, hatását és következményeit. Az eredményekről készített tanulmánnyal a város döntéshozóinak munkáját kívánjuk támogatni. A pályázat pénzügyi ütemezésének megfelelően a múlt évben a szoftver beszerzések történtek meg.
Ismeretterjesztés, természetvédelmi szemléletformálás a témája annak a programnak, amelyet a KAC "h" keret támogatásával szintén két év alatt valósítunk meg. Ennek témája a Nyíregyháza környékén élő madarak megfigyelésével minél több helyi lakost, főként gyereket bevonni a természetvédelmi munkába. Ez hatékonyan segíti a szemléletformálást, nem utolsó sorban lehetőséget teremt a természet- és környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek tag, illetve segítő utánpótlásának nevelésében.
5. SAPARD Vidékfejlesztési program
A SAPARD vidékfejlesztési program, amelyben két éve veszünk részt, a Túrmelléki - Erdőhát Kistérségfejlesztési Önkormányzati Társulás mentorszervezeteként. A megvalósítás során tíznél több lakossági fórumot tartottunk, amely során elkészítettük a kistérség helyzet feltárását és stratégiai programozását. Munkánk eredményességét jelzi, hogy az FVM által felkért külső szakértők az általunk készített tanulmányokat csekély kiegészítéseket kérve támogatásra javasolták.
6. A fenntartható gazdálkodás és a lakosság szemléletformálása
A fenntartható gazdálkodás és a lakosság szemléletformálása, valamint a környezetvédelmi szempontok ösztönözték, hogy pályázati támogatással a Túrmelléki-Erdőhát Kistérségfejlesztési Önkormányzati Társulás 12 településén elkezdjünk egy mezőgazdasági hulladékhasznosítási programot. Ennek során a településeken döntően mezőgazdaságból élő lakosok figyelmét szeretnénk felhívni a közvetlen környezetükben keletkező, alternatív energia forrásként hasznosítható mezőgazdasági melléktermékek hasznosításának lehetőségére. A megvalósítást a Független Ökológiai Központ támogatta. Két alkalommal szeminárium, és egy üzemlátogatás szervezésére került sor valamint egy nyesedék aprító gép beszerzésére nyílt lehetőség.
7. Turisztikai információs táblarendszer kiépítése a Túrmelléki - Erdőháton
A múlt évben pályázati támogatást nyertünk a Túrmelléki-Erdőhát Kistérségfejlesztési Önkormányzati Társulás településein kialakítandó turisztikai információs táblarendszer kialakítására. Ennek keretében a településeken a látogatókat üdvözlő táblák fogadják, a központokban 1-1 információs tábla kerül kihelyezésre, valamint a közvilágítási oszlopokra utcanév-jelző táblák kerülnek. Az elmúlt évben az információs táblák fa szerkezete készült el, valamint az információs anyagok megtervezése történt meg.
8. Gyümölcsaszaló Nagyhódos
Hagyományos gazdálkodási módok, ezáltal a környezetkímélő fenntartható mezőgazdaság feltételeinek megteremtését szolgálja az a program, amelynek első ütemét a PHARE Mikroprojekt támogatásával 2000-ben fejeztünk be. Nagyhódos településen építettünk egy gyümölcsaszalót, amely a helyi hagyományos technológiával készített aszalványok előállítására alkalmas. A tervezés és engedélyezési eljárások, az építőanyag beszerzés és kivitelezés jelentette az aszalóval kapcsolatos tevékenységeket az elmúlt év során, 2001-től pedig az üzemeltetés és a gazdaságos kihasználás lesz a feladatunk.
9. Rendezvények
Rendezvények szervezésében általában felkérésre vesz részt az Alapítvány, de az elmúlt évben a Morotva Természetvédelmi Terület bemutatását segítő látogató és bemutatóközpont területén, a KAC támogatásával elvégzett munkát követően lehetőség nyílt arra, hogy késő ősszel egy íjászversenyt szervezzünk. Ez a tevékenység közvetlenül nem kapcsolatos természetvédelemmel, de a szervezet megismertetését, célkitűzéseinek népszerűsítését és a támogatószerzést jól szolgálja. Az első alkalommal megszervezett versenyt nagy érdeklődés kísérte, és sikeresen zajlott le. A 2001. évi megyei rendezvény naptárban már szerepel a tradicionális íjászverseny, melyet a jövőben minden évben szeretnénk megrendezni.
Az elmúlt évben is részt vettünk a Nyíregyházán megrendezett VAKÁCIÓ utazási kiállításon. Prospektusokkal, színes tablóképekkel voltunk jelen az Első Nyírségi Fejlesztési Társasággal közös standon.
10. Ingyenes lakossági természetvédelmi tanácsadás
A lakossági természetvédelmi tanácsadás folyamatos és ingyenes szolgáltatás, amelyet bárki igénybe vehet. Ennek lehetőségét minden arra alkalmas módon folyamatosan hirdettük. Sajnos ezzel a lehetőséggel kevesen éltek az elmúlt évben.
Az elmúlt évben közel tíz különféle tanintézetben végző hallgató készítette szakdolgozatát az Alapítványnál. A szakdolgozókról nyilvántartást vezetünk. Továbbá rendszeresen keresték fel az Alapítványunkat különféle versenyekre, vetélkedőkre készülő tanulók természetvédelemmel kapcsolatos szakmai segítségért.
Az SZJA 1 %

Az Alapítvány a törvény által biztosított lehetőséggel élve 1998-tól gyűjt SZJA 1%-ot. Az eltelt évek során az adózók által felajánlott adórész összege folyamatosan növekedett, az elmúlt évben volt a legnagyobb e bevétel 398.737 Ft.
A gyűjtés stratégiája változatlan: ismerősök körében, levélben történt megkereséssel minden évben felkeressük azokat a személyeket, akik valamilyen módon kapcsolatba kerültek az Alapítvánnyal. Ezen kívül a rendelkezésre álló ingyenes hirdetési lehetőségekkel élve igyekszünk felhívni munkánkra a lakosság figyelmét. Valószínűleg az elmúlt évi, a korábbiakhoz képest jelentősebb összeg a Tiszát ért katasztrófával is összefügg.

Az Alapítvány tevékenységére és gazdálkodására vonatkozó főbb információk
A Felső-Tisza Alapítvány kiemelten közhasznú nonprofit szervezet. Bevételei elsősorban a pályázatok útján megszerzett vissza nem térítendő központi és egyéb pályázati forrásokból, valamint támogatóktól, illetve szolgáltatásokból erednek.
Az Alapítvány főbb tevékenységei az elmúlt évben:
 • a Szamos és a Tisza folyókat ért cianid- és nehézfém szennyezés következményeinek felmérése,
 • fajvédelmi programok (haris, nagy fülemüle, partifecske),
 • védett természeti területek szakkezelése (Igrice-mocsár - Nyíregyháza; Morotva TVT - Szabolcs),
 • a légszennyezés és a meteorológiai tényezők vizsgálata Nyíregyházán,
 • mezőgazdasági hulladékhasznosítási program a Túrmelléki-Erdőhát Kistérségfejlesztési Önkormányzati Társulás területén,
 • turisztikai információs táblarendszer kialakítása a Túrmelléki-Erdőhát Kistérségfejlesztési Önkormányzati Társulás területén,
 • a "fényszennyezés" okainak felmérése Nyíregyháza város területén a villamos energia felhasználás hatékonyságának vizsgálatával,
 • a Nyíregyháza környékén élő madarak megfigyelése, természetvédelmi szemléletformálás, a környezeti tudatosság fokozása,
 • részvétel a SAPARD vidékfejlesztési programban a Túrmelléki-Erdőhát Kistérségfejlesztési Önkormányzat Társulás mentorszervezeteként,
 • Nagyhódos településén helyi hagyományos technológiával készített aszalványok előállítására alkalmas gyümölcsaszaló létesítése a PHARE Mikroprojekt támogatása mellett,
 • tradicionális íjászverseny szervezése a Szabolcs Morotva TVT területén a KAC támogatásával elvégzett rendezési munkálatok elvégzését követően,
  ingyenes lakossági természetvédelmi tanácsadás.
A Felső-Tisza Alapítvány 2000. évi pénzügyi beszámolója
Az alapítvány főbb tevékenységeiből származó bevételei az elmúlt évben:
Bevétel típusa

Előző évi bevétel (Ft)

Az államháztartás alrendszerétől kapott támogatás (nem normatív) 11.803.072
Pályázati úton elnyert támogatás 3.928.662
Egyéb bevétel 5.731.956
Összes bevételek 21.463.690

Az Alapítvány gazdasági helyzete, vagyona
Tulajdoni viszonyok: A Felső-Tisza Alapítvány önálló jogi személy, alapítója a Dunapack Rt. Nyíregyházi Gyára. Az Alapítvány 1992-ben alakult 100 ezer Ft induló tőkével.
Az Alapítvány az egyszeres könyvvitel rendszerében vezeti a könyveit és készíti a beszámolóit.

 

A Felső - Tisza Alapítvány mérlegadatai és a gazdálkodás eredménye a 2000. évben:
Mérlegadatok

adatok ezer Ft-ban

Tétel megnevezése

2000.

Befektetett eszközök

3555

I. Immateriális javak

-

II. Tárgyi eszközök

3555

III. Befektetett pénzügyi eszközök

-

Forgóeszközök

2018

I. Készletek

-

II. Követelések

144

III. Értékpapírok

-

IV. Pénzeszközök

1874

ESZKÖZÖK

5573

Saját tőke

5482

I. Induló tőke

100

II. Tőkeváltozás

4612

III. Tárgyévi eredmény

770

Tartalék

-

Céltartalék

-

Kötelezettségek

91

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

-

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

91

FORRÁSOK

5573

 

A gazdálkodás eredménye adatok ezer Ft-ban

Tétel megnevezése

2000.

I. Összes közhasznú tevékenység bevétele

20880

II. Vállalkozási tevékenység bevétele

584

III. Összes bevétel

21464

IV.Közhasznú tevékenység költségei

20110

V. Vállalkozási tevékenység költségei

584

VI. Pénzmozgáshoz nem kapcsolódó költséghelyesbítések

20694

VII. Adózás előtti eredmény

770

VIII. Adófizetési kötelezettség

-

IX. Tárgyévi eredmény

770

 

Bevételek és kiadások 2000-ben

Megnevezés

FtBevételek


Államháztartás alrendszereitől kapott támogatás

11.803.072

Pályázati úton elnyert támogatás

3.928.662

Egyéb bevételek

5.731.956

Összes bevétel:

21.463.690Kiadások


1. Anyagköltség

2.678.923

2. Bérköltség

3.701.604

3. Bérteher

1.555.592

4. Egyéb költségek

9.202.344

5. Beruházások

3.554.946

Összes kiadás

20.693.409

Olvasói megjegyzések

Megjegyzés írásához regisztrálni kell. Ha már regisztrált, jelentkezzen be
^ Vissza a tetejére ^